Jaap L. van der Meer

Voorzitter

VLPN

Mijn personal statement

De VLPN vertegenwoordigt de aangesloten financial life planners.

Geld en emotie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je geldmindset bepaalt in belangrijke mate hoe je in het leven staat. Hoe mooi is het als je geld dienstbaar maakt aan je leven in plaats van andersom. Dat is pas leven!

En ook nog met een concreet levensplan! En het financiële plan wat daarbij hoort, wordt daarbij niet vergeten. Ik heb de afgelopen jaren ervaren wat life planning met mij doet, maar vooral met onze clienten. Eerst exploreren dan visie ontwikkelen en vervolgens concreet aan de slag om het levensplan uit te voeren.

Wij organiseren als Vereniging Life Planners Nederland onder andere inspiratiedagen en intervisie voor de leden, zodat elke life planner ervaringen kan delen maar vooral ook om elkaar te inspireren. We faciliteren de aangesloten leden zodat ze nog beter in hun prachtige vak kunnen worden; iedereen met zijn eigen know how en praktijkervaring.

Een permanente educatie op grond van levenservaring! We hebben al genoeg vak pe-systemen op dit moment. Maar deze is erg belangrijk. Elk lid heeft zijn eigen unieke achtergrond en specialisatie.

Ook het eigen levensplan van de leden krijgt aandacht door dit met elkaar te delen en regelmatig te updaten.

Zodoende worden nog meer clienten geholpen om het leven te kunnen leiden wat ze echt willen, maar vooral om het te doen, samen met een gezonde relatie met geld en een passend financieel plan.

En daar krijgen wij als life planners energie van.

We leven in een complexe wereld, waarin we 24/7 veel van elkaar vragen.
Hoe mooi is het als je in deze wereld het leven kunt leiden wat je echt wilt. Dan wordt alles een stuk eenvoudiger ineens. Natuurlijk gaat het niet vanzelf, maar stap voor stap kan je wel degelijk je leven aanpassen naar hoe jij dit wenst. Als je dit niet weet, kan een life planner je dit helpen te ontdekken.

De VLPN pleit voor nieuwe initiatieven in de financiële wereld. Vandaar dat we dit platform steunen. Innovatie is een sterke kracht.

Mensen zijn steeds meer op zoek naar zingeving. Uit onderzoek blijkt dat zinvolle doelen nastreven mensen duurzaam ofwel langer gelukkig maakt.

Wij als life planners helpen mensen, juist om die dingen te doen in leven en werk die er echt toedoen.

En als vereniging om elkaar als vakprofessionals nog beter te maken en verder te helpen. Je bent immers niet alleen. En dat zit lang niet alleen in kennis, maar ook in delen met elkaar van ervaringen en een andere blik en ten slotte zit het vooral ook in elkaar te inspireren. Regelmatig nodigen we inspirerende gastsprekers uit die o.a. geld en leven met elkaar verbinden en organiseren we workshops voor de leden die betekenisvol zijn.

 

Recente posts

  • Jaap L. van der Meer

    Je geld of je leven?

    Wie zou toch de kreet ‘Geld speelt geen rol’ hebben bedacht? Geld sp...