Ivo Valkenburg

Organisatieadviseur, mediator en interimmanager

VALKENBURG bv

     

Geen geld zonder schuld

In vele sectoren loopt het systemisch vast. Zoals pensioenen, zorg, onderwijs, woningdistributie, rechtspraak en openbaar bestuur. Café Weltschmerz kiest met haar kennisnetwerk voor oplossingen.  Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden. Burgerjournalistiek wordt ingezet als middel voor verandering. De interviewers zijn autonoom dwarsdenkende deskundigen uit een relevante branche. Elke aflevering heeft een ‘hoofdrolspeler’ met een ‘verhaal’, dat wet- en regelgeving raakt en een grote impact heeft op de samenleving. 

Deze week werd er een gesprek uitgezonden tussen New Financial Forum ambassadeur Ad Broere en theatermaker George van Houts, die met het stuk "Door de bank genomen" en het burgerinitiatief 'Ons Geld'  ruim aandacht wist te trekken voor de rol van geld in onze samenleving. Het populaire theaterstuk is mede geinspireerd op het werk van Ad Broere. In een reactie van de toenmalige Minister van Financien Dijsselbloem op het burgerintiatief werd ruiterlijk erkend dat de geldschepping binnen onze samenleving in handen is gelegd van commerciele banken. "De aanwezigheid van spaargeld is geen voorwaarde voor het kunnen uitlenen van geld. Banken zijn in het huidige stelsel namelijk geldscheppende instellingen", aldus de reactie van Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer in februari 2016. Eerder, in 2014, erkende ook de Britse centrale bank dat geld uit het niets wordt geschapen door commerciele bankiers. Ad Broere legt uit dat het huidige geldsysteem een tikkende tijdbom is.

Het leidt per definitie tot ingebakken schulden en tekorten, kredietbubbels, financiele crises en groeiende ongelijkheid. Ook maakt Ad Broere duidelijk dat als ontwerpers van het huidige stelsel ook in staat zijn om een nieuwe systeem te bouwen. Een stelsel waarbij geld de mens, de natuur en de samenleving dient, in plaats van andersom. 

 

Op dit moment werkt Ad aan een nieuw boek "Geld in de bijrol' waarin hij schrijft over nieuwe wegen naar een menswaardige samenleving. 

 

In dit gesprek tussen Ad Broere en George van Houts worden nog eens de grondbeginsel van het huidige geldstelsel besproken. 

 

Ivo Valkenburg - "Steeds meer mensen stellen hun werk en leven in dienst van mens, natuur en samenleving. Samen vormen ze een klein stroompje van menselijke creatiekracht dat wereldwijd steeds meer uitgroeit tot een stevige rivier van vernieuwing en radicale herziening van bestaande structuren. In hun werk kunnen we wellicht een flits opvangen van de diepe realisatie die Kahlil Gibran deelt met de wereld; die tragische schoonheid en rechtvaardigheid van het leven en de goddelijke verzekering dat wij de eeuwigheid bezitten." Bron: Niet gezwicht voor de wereld - Transitie in de voetsporen van Kahlil Gibran

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.