Willem Vreeswijk

Hoofdredacteur VVP/New Financial Forum

New Financial Forum

     

EXCLUSIEVE FILMVERTONING BOOMBUSTBOOM

Je bent van harte uitgenodigd op 25 november 2015 de exclusieve vertoning van de bijzondere documentaire BoomBustBoom bij te wonen. Een documentaire geschreven door Terry Jones (Monty Python) en Theo Kocken (hoogleraar risicomanagement aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en oprichter van Cardano). De documentaire wordt vertoond in het Ketelhuis op cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam. Na afloop van de film is er een debat met Theo Kocken.

 

De besloten vertoning vindt precies één jaar plaats na de vertoning van The Power of the Heart van Baptiste de Pape, die de geboorte van de Stichting New Financial Forum markeerde.

 

Een korte impressie van de aanleiding voor het maken van de documentaire en de beweegredenen van de makers:

De documentaire is het resultaat van een gedachtewisseling tussen twee schrijvers (Jones en Kocken) met een uiteenlopende achtergrond, maar met een eensluidende intentie: het aansluiten van de economische wetenschap bij de menselijke natuur.

Jones: “Ik was gefascineerd toen ik hoorde dat economiestudenten leren dat crashes gewoonweg niet plaatsvinden en ik wilde door middel van de film een link leggen tussen onze instabiele economie en de wijze van doceren.”

Kocken: “BoomBustBoom is een film over ons inherent instabiele economische klimaat en hoe menselijk gedrag bijdraagt aan het ontstaan van de financiële crisis. Het is cruciaal dat we begrijpen wat er is misgegaan en hoe we de negatieve gevolgen van een grote financiële crisis kunnen beperken.”

 

Pleitbezorgers voor veranderingen, waaronder journalisten Paul Mason en John Cassidy, Andy Haldane van de Bank of England en Nobelprijswinnaars Daniel Kahneman, Robert Shiller en Paul Krugman werkten aan de film mee.

De Stichting New Financial Forum heeft de unieke mogelijkheid aangeboden gekregen deze film te vertonen met na afloop een debat met Theo Kocken, een van de documentairemakers.

 

Zin in een voorproefje? Een trailer vind je op de website BoomBustClick.

 

Kocken wil met deze film niet alleen een bijdrage leveren aan een betere (financiële) wereld, maar attendeert geïnteresseerden ook op de mogelijkheid Cotlands te ondersteunen. “Cotlands is a non-profit early childhood development organisation addressing the education and social crisis by establishing early learning playgroups and toy libraries in poor communities to serve vulnerable children aged birth to six.”

 

KOM NAAR DEZE BIJZONDERE MIDDAG!

Wees er wel snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Gratis voor Ambassadeurs van het New Financial Forum, niet-Ambassadeurs betalen € 35,- (inclusief btw).

Je wordt om 14.30 uur verwacht in het Ketelhuis op culuurpark Westergasfabriek. De film start stipt om 15.00 uur. Debat met Kocken is van 16.15 uur tot 17.00 uur. We sluiten af met borrel.

 

Ambassadeurs kunnen zich gratis aanmelden door eerst in te loggen met hun persoonlijke inloggegevens. LET OP: Indien je tijdens het aanmelden niet bent ingelogd ontvang je automatisch een factuur.

 

Niet-Ambassadeurs kunnen zich via de inschrijflink aanmelden en ontvangen naast de bevestiging tevens een factuur.

 

OPROEP AAN AMBASSADEURS

Neem een introducee mee naar deze unieke vertoning (€ 35,- inclusief btw). Als Ambassadeur kun je laten zien waar de Stichting New Financial Forum voor staat en waarom jij Ambassadeur bent geworden. Tevens is dit een mooie gelegenheid voor belangstellenden om kennis  te nemen van het gedachtegoed van de stichting.

 

PARKEREN

Parkeren (betaald) kan in de parkeergarage Q-Park (Westergasfabriek), Van Bleiswijkstraat 8, 1051 DG Amsterdam

 

ER GEBEURT ZOVEEL MEER

Graag attendeer ik je op een aantal andere activiteiten van de Stichting New Financial Forum dit najaar.

1.         2 september: verschijning New Financial Magazine, themanummer De klant, dat ben jij!

2          23 september: Workshop Zingeving in het Zakendoen door hoogleraar Paul de Blot

3.         4-6 oktober: Unieke studiereis naar innoverend Griekenland

4.         28 oktober: Building our future! Dialoogdag met jonge verzekeraars in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en Young InSurance

5.         1 december: verschijning New Financial Magazine, themanummer Innovatie.

 

BOUW MEE…

De stichting New Financial Forum is de kraamkamer van vernieuwing en vitaliteit in de financiële sector. De stichting bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van mensen die gezamenlijk een concrete en wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonde maatschappelijk relevante financiële sector. Meld je aan! We hebben elkaar harder nodig dan ooit!

 

Willem Vreeswijk - Alleen als wij honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in ons leven gebeurt, kunnen we een bijdrage leveren aan een nieuwe financiële wereld.

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.