Willem Vreeswijk

Hoofdredacteur VVP/New Financial Forum

New Financial Forum

     

OPROEP TOT ACTIE AAN GENERATIE Y

Het Verbond van Verzekeraars, het New FInancial Forum en Young InSurance roepen jongeren op om op 28 oktober mee te bouwen aan concrete stappen die nodig zijn om een toekomstbestendige sector te realiseren.

 

"Er zijn veel theorieën over hoe de klant van de toekomst eruit ziet en welke wensen hij heeft. Er zijn echter nog maar weinig acties geformuleerd hoe we hier als sector mee omgaan. Tijd om daar verandering in te brengen", aldus de initiatiefnemers die een middag organseren waarin de jongeren zelf aan het woord komen. "Als generatie Y, werkzaam in de verzekeringssector, nodigen we je uit om mee te bouwen aan een toekomstbestendige sector. Jongeren gaan deze middag, die van 13.00 tot 17.00 uur duurt, met elkaar aan ronde tafels in gesprek. De resultaten van de dag worden verder uitgewerkt en in concrete acties vertaald door een jongerenwerkgroep. Deelname is gratis. Zet deze datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt."

Willem Vreeswijk - Alleen als wij honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in ons leven gebeurt, kunnen we een bijdrage leveren aan een nieuwe financiële wereld.

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.