Petrosjan Damen

Zelfstandig professional en bestuurslid bij Co-operations

Sintering, de kracht van verbinden!

   

Van ‘vinklijstjes’ naar ‘think lijstjes’: ga weer zelf nadenken!

Er staat een rem op het zelfdenkend vermogen van professionals uit de financiële sector. Deze rem wordt gevormd door de manier waarop wetten en regels momenteel worden toegepast. Door een doorgeslagen focus op normen van buiten, zoals de ‘vinklijstjes’  van Compliance-afdelingen en externe toezichthouders, wordt er onvoldoende zelf nagedacht over wat acceptabel en onacceptabel gedrag is. Dit geldt voor zowel medewerkers als voor bestuurders van financiële instellingen. 

 

Een interessante parallel die opkomt is het gebruik van een navigatiesysteem in de auto. Op het moment dat de GPS aanstaat stoppen veel mensen met nadenken over de route die ze moeten rijden. Dat apparaatje weet het toch beter, nietwaar? Om vervolgens om te rijden of zelfs volledig te verdwalen. Terwijl je eigenlijk uit ervaring of voorgevoel verdraaid goed wist wat de beste route was. Een fascinerend effect van het buiten onszelf plaatsen van het denken.

 

De oplossing voor dit probleem is niet om alle wetten, regels en lijstjes af te schaffen, maar om die stuurmechanismen anders in te steken. Zorg dat het geen statische documenten worden, maar prikkels om ons moreel kompas te blijven herijken. Een concreet voorbeeld hiervan is het werken met ‘think lijstjes’: lijstjes met vragen die aanzetten tot nadenken. Die stimuleren tot het voeren van de onderlinge dialoog over wat gewenst en ongewenst gedrag is binnen de eigen organisatie en binnen de sector.

 

De verschuiving van ‘vinken’ naar ‘thinken’ is wellicht wat uitspraak betreft een kleine stap, maar het effect ervan is erg wezenlijk. Laten we dus vooral weer zelf gaan nadenken!

Petrosjan Damen - Potentieel ontsluiten over grenzen van disciplines, organisaties en sectoren. Dat is waar ik mij op richt, zowel in mijn rol als organisatieadviseur/programmamanager als in mijn rol als ondernemer. Ik ben er van overtuigd dat de sector een stuk sterker kan worden als we anders omgaan met drie soorten grenzen: 1. de grenzen die worden gesteld door wetten & regels, door deze in te zetten op een manier die aanzet tot zelf blijven nadenken, 2. de grenzen tussen financiële instellingen, door vaker samen te werken op niet-concurrentiele gebieden en 3. de grens tussen financiële waarde en maatschappelijke waarde, door in meervoudige waarde ('shared value') te denken en doen.

 

Delen

Reacties

Door Michiel Brandt van SVC op 03-04-2015 om 17:24
Uit het hart gegrepen! Wij leven in een cultuur, maar wij bouwen die zelf ook. Regels zouden afspraken kunnen zijn over wat hoort en goed is. Zelf kunnen we overwegen of het ook in een specifieke situatie goed is en wanneer er barmhartigheid nodig is.
Door Pieter van Stratum van Financiële Dienstverleners Brabant op 03-04-2015 om 17:40
Mooie analyse van actualiteit. Blijf denken.... Gezond Boerenverstand is een voorwaarden. Durf af te wijken waar mogelijk en verantwoord. Als je de mens centraal stelt, blijf je in het belang van de klant denken. Natuurlijk heb je regels nodig. Dat is in een latere fase ook van belang.

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.