Tjibbe van der Veen

Heit (vader) van, Brêgeman (echtgenoot en bruggenman) van, Kind van

Oare Wei

     

Solidariteitsopslag in plaats van Risico-opslag?

 De opbouw van het rente tarief bij banken ziet er als volgt uit:

 

- Funding (Inkooptarief van de bank)
- (Tijdelijke) Liquiditeitstoeslag in verband met de huidige crisis
- Risico-opslag

 

De risico-opslag is afhankelijk van het risico dat de bank denkt te lopen met een specifieke onderneming. De opslag wordt onder andere bepaald door de sector, bedrijfstak en SBI-code waarin de debiteur de onderneming drijft. Ondernemingen worden hierbij ingedeeld in kredietklassen door de banken.

 

Op het moment dat een bedrijf in zwaar weer terecht komt, daalt het af in de onderste regionen van de kredietklasse door het grotere risico dat het bedrijf vormt voor de financier. Het vreemde is dat hierbij de risico-opslag dus stijgt. Een bedrijf in zwaar weer loopt dus ook nog eens het risico duurder uit te zijn voor de financiering.

 

Doordat de bancaire sector allesbehalve transparant is over de opbouw van de (zakelijke) tarieven is de klant de laatste die begrijpt wat nu, waarvoor moet worden betaald.

 

Zou het geen idee zijn om in plaats van een risico-opslag achteraf een opslag vooraf op de funding te zetten die, gedifferentieerd naar bedrijfstak, gewogen risico etc. als buffer kan dienen voor: het bedrijf, de bedrijfstak, de sector, alle klanten van de bank?

 

Een dergelijke opslag, laat ik hem solidariteitsopslag noemen, zou als een 'appeltje voor de dorst' gebruikt kunnen worden. Met de huidige stand van de automatisering laat dit zich prima in kaart brengen en vastleggen. Op het moment dat een bedrijf in zwaar weer terecht komt zou er dan wellicht een korting op het tarief kunnen worden gegeven die in een eerder stadium is 'opgespaard'. Een solidariteitsopslag zou per bedrijf kunnen worden vastegesteld, maar ook per sector of misschien zelfs regionaal (om krimpeffecten op te vangen?).

 

Voorwaarde is wel dat er vóóraf een duidelijk inzicht is in de opbouw van het tarief. Miscshien dat we wat dat betreft iets kunnen leren van de Deense hypotheekmodel waarbij de overheid een bandbreedte vaststelt waarbinnen de marge voor de banken zich mag bewegen. Of is het de extreme transparantie van dit model dat de banken als grootste risico beschouwen?

Tjibbe van der Veen - “Dienstbaar inspireren en verenigen van de mensen om mij heen om met compassie voor mijn naaste te komen tot een verantwoorde en duurzame manier van leven”.

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.