Michiel Dietvorst

Founder

Pridea

   

Verzilver de expertise van jouw organisatie

 

Het is cruciaal voor organisaties om volledig gebruik te maken van de beschikbare expertise binnen hun teams. Niet alleen voor de dagelijkse operatie, maar ook voor strategische ontwikkeling.

 

Organisaties investeren gelukkig voortdurend in de groei van hun medewerkers, variërend van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap tot welzijn en technische of sociale competenties. Dat is niet alleen essentieel om talent aan boord te houden, maar ook om de organisatie competitief te houden in een steeds sneller veranderende wereld.

 

Parallel aan dit investeren in de eigen ontwikkeling wordt voor specifieke vraagstukken vaak beroep gedaan op externe expertise. Consultants worden ingeschakeld om te helpen de organisatie verder te brengen.

 

Deze twee parallelle, expertise gerichte, aanvliegroutes lijken elkaar te versterken en een juiste manier te zijn om continuïteit te waarborgen. Er zit echter een adder onder het gras, die de organisatie ongezien in grote problemen kan brengen.

 

Verborgen potentieel

 

Een verborgen bron van expertise wordt vaak over het hoofd gezien: de gezamenlijke inzichten en ervaringen van de eigen medewerkers. Dagelijks verbeteren zijn hun vaardigheden door hun werk, door samenwerkingen en door contact met klanten. In iedere organisatie wordt dit fundament van deskundigheid voortdurend verstevigd, aangevuld en gefinetuned.

 

Het gaat daarbij niet enkel om hard-skills, maar juist ook om de creatieve en slimme manieren van samenwerken tussen collega’s en met de buitenwereld die bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

 

Outside-in

 

Het kan nog erger: de toekomst vorm geven met mensen die geen deel uitmaken van de eigen organisatie. Het inzetten van externe consultants voor specifieke vraagstukken lijkt een garantie voor continuïteit, maar brengt risico's met zich mee. Het kan organisaties onbedoeld verzwakken door niet de volle potentie van interne expertise te benutten en een afhankelijkheid van vluchtige externe kennis te creëren. Daarentegen, de wisdom-of-the-crowd, waarbij de collectieve intelligentie van een divers team vaak superieur is aan individuele experts, biedt een krachtige oplossing voor complexe uitdagingen.

 

Wisdom-of-the-crowd

De wijsheid van de massa is het fenomeen waarbij collectieve inschattingen of beslissingen van een diverse groep mensen vaak nauwkeuriger zijn dan die van individuele experts. Een beroemd historisch voorbeeld is de wedstrijd in 1906, waarbij Sir Francis Galton ontdekte dat de gezamenlijke gok van een menigte bij een markt op het gewicht van een os verrassend dicht bij het werkelijke gewicht lag. Dit illustreert hoe een groep niet-experts samen tot een uitkomst kan komen die even goed, zo niet beter, is dan de schatting van een expert.

 

Verandertrajecten kennen twee succesfactoren: de voorgestelde verandering zelf en het vermogen om die oplossing in de praktijk te brengen. Externe consultants hebben, anders dan het factuuradres waar ze hun vaak gepeperde rekeningen naar toe mogen sturen, geen echte binding met de opdrachtgever. Hun advies is dan vaak wel creatief, goed onderbouwd en doelgericht, maar mist essentiële power-to-execute componenten.

 

Wankel fundament

 

De combinatie van onderschatten van beschikbare interne deskundigheid en het inhuren van externe expertise, zorgt voor een aantal kritieke zwakke plekken:

 

Fit-for-purpose uitdagingen aangaan vanuit een extern perspectief, biedt vaak wel innovatieve en out-of-the-box oplossingen, maar die passen niet altijd bij de organisatie, vragen te grote aanpassingen en kunnen niet gerealiseerd worden met de beschikbare resources.

 

Draagvlak zolang medewerkers niet vanaf het eerste begin een verandertraject onderdeel zijn van de route van uitdaging naar oplossing, zullen ze niet achter de gekozen oplossing staan. Het is de aloude aversie tegen ‘veranderd worden’. In minimale vorm zullen betrokken niet echt enthousiast zijn, in maximale vorm zullen ze actief met de hakken in het zand gaan.

 

Vluchtige kennis bij het vertrek van de ingehuurde expert, verdwijnt ook het grootste deel van de kennis als sneeuw voor de zon. De expert is een ervaring rijker en heeft zijn of haar kennis kunnen uitbreiden. Voor de organisatie is de kennisopbouw echter marginaal en niet vanuit eigen behoeftes of met het oog op de toekomst.

 

De beste oplossing voor een uitdaging

 

Door de interne expertise te mobiliseren, kan een organisatie toekomstige uitdagingen aanpakken met oplossingen die van binnenuit komen en beter aansluiten bij de kerncompetenties. Dit vergroot het draagvlak onder medewerkers, die als partners in het veranderproces de oplossingen mee helpen realiseren. Zo wordt kennis niet alleen ingezet, maar ook behouden en verder ontwikkeld binnen de organisatie.

 

Verzilver de expertise van jouw organisatie

 

Voor een duurzame toekomst moet de focus liggen op het benutten van de interne rijkdom aan expertise en de gezamenlijke reis. Gebruik maken van de beschikbare deskundigheid, waarin ongemerkt al veel geïnvesteerd is, is vanuit bedrijfseconomisch perspectief de enige juiste route. Hierdoor worden een hogere succesratio en return on investment bereikt.

 

Elke strategische uitdaging vraagt om een praktische oplossing die verankerd is in de eigen organisatie, en juist daar ligt de sleutel tot behoud van talenten, continue innovatie en tevreden klanten.

Michiel Dietvorst - We leven in een wereld waar we een enorm potentieel onbenut laten. Voor de uitdagingen die voor ons liggen, of die nu op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit, circulariteit of de organisatie liggen, is de oplossing voorhanden. In de ideeën die we allemaal hebben. Maar dan wel als we ze delen, verrijken en uitvoeren! Ik sta voor een wereld waar alle denkkracht en daadkracht gemobiliseerd worden. Want het combineren van inspiratie, ervaring, expertise, inzichten, power-to-execute en uitvoering, brengt ons richting concrete successen. Zo doet iedereen mee, draagt bij, is intrinsiek gemotiveerd, groeit en wordt trots.

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.