Jules Brader

de Goudse

Je invloed is enorm!

Enerzijds… We weten allemaal hoe prettig besmettelijk vriendelijkheid kan zijn. De vrolijke buschauffeur of de glimlach van de receptionist, kan het begin van je dag veranderen. Dat soort oprechte vriendelijkheid is een wapen waarmee je de wereld voor elkaar (een beetje) aangenamer kan maken.

 

Anderzijds… Soms komt vriendelijkheid voort uit bijvoorbeeld de behoefte om door iedereen aardig gevonden te worden. Vriendelijkheid kan dan eerder een obstakel worden dat ons weerhoudt om op beslissende momenten tegen de stroom in te gaan en het goede te doen.

 

De kern van de vraag is; wat is je intentie? Doe je je werk ter meerdere eer en glorie van jezelf? Of om bevestiging van anderen te vergaren en zo je behoefte aan waardering en erkenning te bevredigen, ook al is dat een bodemloze putJ? Of doe je het vanuit de oprechte intentie om het goede te doen in een bepaalde situatie, ongeacht wat je er precies voor terugkrijgt.

 

Intentie is allesbepalend. In ‘De meeste mensen deugen’ schrijft Rutger Bregman over een dorp waar neonazi’s jaarlijks een demonstratieve optocht houden. De bevolking besluit niet langer te denken in anti-demonstraties, maar geeft een slimme draai aan het evenement: ze maken er een sponsorloop van. Voor elke gelopen meter geven de dorpelingen geld aan EXIT-Deutschland (een organisatie die mensen helpt om extreemrechtse groeperingen te verlaten). Zo zetten ze hun invloed in als wapen, maar wel met een bewuste intentie: tegen polarisatie en tegelijk toch trouw aan hun eigen overtuigingen.

 

Een ieder van ons beschikt over het vermogen om de wereld te beïnvloeden, ten goede of ten kwade. Als je je dat eenmaal beseft, is de vraag hoe je je invloed wilt uitoefenen en in actie wilt komen.

 

En als je nu denkt ‘ach, wat kan ik nu helemaal teweeg brengen met dat kleine beetje invloed dat ik heb’, wijs ik graag op de woorden van de antropologe Margaret Mead: ‘Twijfel er nooit aan dat een kleine groep van weldenkende, toegewijde burgers de wereld kan veranderen. Het is namelijk nooit anders gegaan.’

 

Uiteenlopende perspectieven bij elkaar brengen, dat is wat Jules Brader graag doet. Het enerzijds én het anderzijds. Zowel in zijn werk als manager bij De Goudse Verzekeringen, als in elke andere situatie waarin hij belandt. De kunst is wat hem betreft om niet alleen iemands mening aan te horen, maar juist ook de denkwereld áchter die mening te doorgronden. Pas dan kan er een echt gesprek en verbinding ontstaan. En vanaf dat punt is alles mogelijk.

Jules Brader - Uiteindelijk is het heel simpel: het gaat erom de juiste dingen te doen, die niet alleen jou maar vooral de klant verder helpen. Het is de kunst te blijven checken of je daarin slaagt, ook als het spannend of ingewikkeld wordt. Want wie goed doet, goed ontmoet. Dat geldt nog altijd!

 

Delen

Reacties

Door Pieter van Stratum van Financiële Dienstverleners Brabant op 09-03-2023 om 13:58
Jules, een inspirerende column. ????????

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.