Roy van den Anker

Product Manager

Alpina Group

 

Pak je koffers maar

De verzekeringsbranche is een essentiële schakel in onze economie. De gevolgen van (de meeste) impactvolle gebeurtenissen worden beperkt door dit risico te verzekeren. Daarmee hebben consumenten, ondernemers en ondernemingen zekerheid over hun financiële voortbestaan. En nog belangrijker, daarmee wordt voorkomen dat de impact voor relevante betrokkenen wordt beperkt. In het ergste geval voorkomt verzekeren dat een samenleving wordt ontwricht.

 

De oorspronkelijke coöperatieve gedachte van verzekeren die hier aan ten grondslag ligt verdwijnt echter steeds verder uit beeld. Steeds meer risico’s worden individueel beoordeeld, en verzekeren is geworden tot een business case. Een ontwikkeling  die belangrijk is om ook het voortbestaan van de branche zelf te borgen.

 

Het lijkt er echter steeds meer op dat verzekeren van maatschappelijke vangnet transformeert naar een commerciële businesscase waarbij die businesscase een doel op zichzelf wordt. Hierbij verschuift het maatschappelijk belang naar de achtergrond, en worden verzekeren, acceptatie en preventie vooral tools om met name de belangen van investeerders te beschermen.

Drie voorbeelden waar het nu spaak loopt:

 • Risico’s worden niet of beperkt verzekerd als niet voldaan wordt aan preventie eisen. Eisen waar een mkb-ondernemer voor de implementatie afhankelijk is van onder meer wet- en regelgeving, zijn verhuurder, of waarvoor hij simpelweg geen budget heeft.
 • Verduurzaming vertraagt omdat verzekeringsoplossingen alleen reactief ontstaan, en met name vanuit de drijfveren om nieuwe markten aan te boren. Investeringen in duurzaamheid vallen nogal eens stil als er geen verzekeringsdekking mogelijk is.
 • Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers doet een inkomensverzekeraar alleen als er een ziekmelding is.

 

Zomaar drie voorbeelden uit de praktijk. Moeten verzekeraars dan maar blind hun portemonnee open trekken om alleen voor de rekening op te draaien? Nee, zeker niet. Het grootste misverstand dat in de weg staat, is misschien wel dat de coöperatieve gedachte zou botsen met Excel-sheets en business cases. Die kunnen echter prima samen gaan. Een voorbeeld?

 

Afgelopen zomer stapelde de bagage zich op veel vliegvelden hoog op. Naar huis zonder bagage werd voor veel reizigers de standaard. Tot op een zeker moment de oplossing nabij leek. Een slimme reizigster appte vanaf Schiphol een foto van een bagagelabel van een wachtende koffer naar de rechtmatige eigenaar die daardoor in staat was zijn bagage terug te vinden. Het initiatief strandde helaas op privacy en ‘handjes’.

 

Wat als het Verbond van Verzekeraars op dat moment wat handjes had verzameld uit de gelederen om een week lang kofferlabels te verbinden met hun eigenaars. Of hiervoor een studentenuitzendbureau had ingehuurd? Wat als het Verbond de handen ineengeslagen had met Schiphol en de schouders er onder had gezet? Maatschappelijk belang gediend en schadelast en werkdruk van de reisverzekeraars verlaagd. En dan heb ik het nog niet eens over de ‘business case’ van het effect op het image van de verzekeringsbranche van deze actie. Maatschappelijk belang kan dus wel degelijk hand in hand met financieel belang. 

 

Oproep 1

Misschien doe ik onze branche tekort. Misschien zijn er heel veel echte verhalen te vertellen waar het goed gaat. Laten we die dan veel meer delen. Om elkaar te inspireren, om het tij te keren of voor mijn part voor ons imago. Be good and tell it.

 

Oproep 2

Laten we weer vanuit de coöperatieve grondslag van verzekeren gaan werken. Hoe zorgen we dat heel Nederland veilig wordt? Niet alleen door preventie-eisen bij acceptatie, maar door initiatieven die daar een paar stappen voor liggen. Met een rol op de eerste rij, waarin we verantwoording nemen als onderdeel van de maatschappij. Kijkend voorbij de concurrentie. Bij vloed stijgen namelijk alle schepen.

 

HELP JE MEE?

Laten we vieren wat er wel goed gaat in de financiële sector. Help je mee en verzamel met ons de goede voorbeelden. Wij zullen ze delen op onder meer het New Financial Forum. Wat is jouw goede voorbeeld? Beschrijf het in 300 tot 400 woorden en stuur je voorbeeld svp op naar: roy.vandenanker@alpinagroup.com of willem@newfinancialforum.nl.

Roy van den Anker - Je hebt voor een betere financiële wereld niet alleen maar creatieve innovatieve ideeën nodig die de wereld veranderen. Iedereen kan iets veranderen. Heel dichtbij, hier en nu.

 

Delen

Reacties

Door Kim van den Anker van meerwaarde op 04-11-2022 om 13:04
Mooi Roy, ik sta achter je mening dat wanneer er een probleem is, je je niet moet verschuilen achter (een bestaand, en soms mank proces).


En ik geloof, ongeacht de branche, in twee belangrijke stappen:
- 1. Bewustwording en dan een bewuste keuze maken (om je eigen impact te verbeteren) en,
- 2. Samenwerkinng, dus zoals jij noemt een coöperatieve inzet.

Handen uit de mouwen en gaan!
Hgrt,
Kim van den Anker

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.