Carla Muters

Voorzitter Raad van Bestuur

NHG

   

Een warme kerst?

Het lijkt nog wat ver, maar toch is dit een vraag voor vele huishoudens. Nu met de stijgende prijzen voor energie en ook voor andere levensbehoeften zullen er wederom huishoudens zijn die met moeite elke maand de rekeningen kunnen betalen of zelfs diep(er) in de schulden raken. Elke dag komen hierover zorgen en cijfers naar voren. De betaalbaarheid van onze primaire levensbehoeften, voedsel en onderdak, wordt steeds nijpender. Het beetje lucht dat velen dachten te krijgen tijdens deze zomer na corona, is er niet. De volgende crisis staat alweer met een been binnen. We kunnen deze mensen niet aan hun lot overlaten en alleen naar de overheid kijken voor een oplossing. We moeten gezamenlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen.

 

Tijdens de coronapandemie hebben we gezien dat vanuit verschillende hoeken (creatieve) oplossingen gekomen zijn om te zorgen dat bedrijven niet omvallen, mensen inkomen behouden, we elkaar helpen etc. etc.  Onze samenleving is veerkrachtig, waarbij het belangrijk is om te zorgen dat we weerstand kunnen bieden en elkaar opvangen wanneer dat nodig is. En dat doen we gelukkig ook.

 

Er zijn allerlei initiatieven die op zichzelf een druppel op de gloeiende plaat lijken te zijn. Maar we kunnen ook zorgen dat die druppels samen een volle emmer worden en blijvend impact hebben. Daarvoor moeten we misschien out of the box denken en samenwerken, maar vooral doen. Ook met partners waar we op het eerste gezicht geen connectie zien. Samen die snelle coöperatieve oplossingen vinden die structureel mensen helpen om hun (energie)rekeningen te kunnen blijven betalen. Zodat ze deze winter en de komende winters geen keuze hoeven te maken tussen een maaltijd of de rekening. Laten we eerlijk zijn, de feestdagen in het donker en kou wensen we toch niemand toe?

 

Vanuit NHG nodig ik iedereen uit om met ons in gesprek te gaan over hoe we woningen betaalbaar kunnen houden. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen mogelijk te maken en houden, vooral voor hen die door deze crisis het hardst geraakt worden. Ik moedig ook andere partijen aan om te kijken naar oplossingen die zij kunnen bieden tijdens deze crisis en met elkaar in gesprek te gaan en vooral doen! Want ongetwijfeld willen we allemaal helpen om de crisis het hoofd te bieden.

Carla Muters -

 

Delen

Reacties

Door arjan cornelisse van vvp op 18-10-2022 om 17:16
Beste Carla, Ik ben voorstander van de energiebesparende maatregelen. Derhalve heb ik deze maand mijn hypotheek opgehoogd met € 10.000,- voor zonnepanelen. vanuit NHG werd ik nu verplicht tot een taxatie van enkele honderden euro's terwijl de overwaarde op mijn huis overduidelijk veel hoger is dan mijn hypotheekbedrag (€ 430.000 vs € 290.000,- . De motivatie vanuit NHG: 'omdat een taxatie verplicht is'. Had ik die paar honderd euro niet beter kunnen gebruiken voor verdere verduurzaming dan voor een taxatie, omdat het moet? Ik hoor graag je mening hierin.

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.