Roy van den van den Anker

Business Development Manager

Alpina Group

   

Sanna Marin, superheld of gewoon een vrouw van 36?

Stel je eens voor. Een vrouw van 36, getrouwd en moeder van een dochter. Het is vrijdagavond en ze gaat naar een feestje bij vrienden. Ze drinkt wat, ze danst wat, het is vooral heel gezellig. Geen voorpaginanieuws zou je denken. Maar wel als er een video van is en de betreffende vrouw de premier van Finland.

 

In (en buiten) Finland is de video van de dansende vrouw binnen no-time groot nieuws. Ongepast volgens de ene groep, aangemoedigd door de Finse oppositie die in haar een bedreiging van de gevestigde orde ziet. Heldhaftig volgens de andere groep, die in haar een voorvechtster ziet van met name gelijkheid tussen man en vrouw. Sanna Marin, verguisd en verguld om dezelfde dans.

 

En zo wordt een video van een dansende vrouw van 36 wereldnieuws. Ik vraag me af of Sanne Marin dit voor ogen had toen ze die vrijdag ’s avonds haar huis verliet voor een feestje bij vrienden.

 

Wat bijzonder is dat de ophef enorm veel en heel snelle respons krijgt van beide kampen. Zo snel, het lijkt wel zonder nadenken. Voor het ene kamp een bruikbaar voorval om de jongste premier van Finland ooit af te remmen zonder ook maar een blik te werpen op de context.

 

Voor het andere kamp een bruikbare heldin in een maatschappelijke omwenteling naar gelijke rechten op meerdere vlakken. Met ook hier navolging door een grote groep mensen wereldwijd die iets van vinden van Sanne Marin zonder zich evenmin al teveel te verdiepen in haar achtergrond. Met als enige verschil dat zij haar uitroepen tot held van hun revolutie.

 

Het gevaar van het snelle oordeel werkt twee kanten op. Het neersabelen van een persoon op basis van één impressie brengt met zich mee dat zo ongeveer de hele wereldbevolking de kans loopt om vroeg of laat afgeserveerd te worden.

Het verheffen tot superheld aan de andere kant brengt met zich mee dat de verwachtingen zo hoog gespannen zijn dat deze vroeg of laat wel van zijn of haar sokkel moet vallen. Zelfs de mythische Superman en Wonder Woman hebben hun kryptonite…

 

Over het hypen van mensen, positief en negatief valt genoeg aan te merken. Over de negatieve hype hebben we ook weer een mening. De positieve hype wordt meestal nobel gevonden. Die kant brengt echter nog een veel groter gevaar met zich mee. Want was als er een held of heldin opstaat onder ons allen? Is dat niet een prima excuus om te wachten op de heldendaad die het ‘kwaad’ verdrijft? Bevestigt dat niet dat er een spectaculaire daad gepleegd moet worden om de wereld te kantelen? Door iemand met superkrachten, bijna bovenmenselijk? Rechtvaardigt dat niet dat we alleen maar toe hoeven te kijken zonder meer te doen dan een duimpje omhoog of omlaag te geven?

 

Laten we niet vergeten dat we de wereld samen vormen. Iedereen op zijn of haar eigen vierkante meter, niet perfect en naar eigen vermogen. Wanneer we niet wachten op de mythische held of heldin maar zelf doen wat we kunnen dan zijn er misschien wel 8 miljard superhelden. Wanneer we alleen al minder snel oordelen misschien kunnen we dan heel binnenkort weer eens samen dansen?

Roy van den van den Anker - Je hebt voor een betere financiële wereld niet alleen maar creatieve innovatieve ideeën nodig die de wereld veranderen. Iedereen kan iets veranderen. Heel dichtbij, hier en nu.

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.