Ralph van Dam

Business Partner Ondernemerschap

Centraal Beheer

       

Van betekenis zijn bij herstel

“Dit contract bestaat niet meer”, zei de nieuwe directeur van het bedrijf, waarmee ik een contract had afgesloten voor een omvangrijk traject waarmee twintig miljoen euro omzet was gemoeid. Een bedrag waarmee ik mijn eigen onderneming en tientallen medewerkers draaiende hield. Zijn woorden leidden tot een van de meest vervreemdende gesprekken in mijn leven – en uiteindelijk tot het faillissement van mijn bedrijf.

 

Mijn onderneming en alles wat ik bezat verliezen, trof mij en mijn gezin destijds als een mokerslag. Een les in nederigheid, heb ik die periode later vaak genoemd. Failliet gaan is een gifbeker, die je als ondernemer tot op de laatste druppel moet leegdrinken. Mede daarom bloedt mijn hart voor al die ondernemers die momenteel door de gevolgen van COVID en alle maatregelen daaromtrent naar adem – en vooral naar (financiële) hulp snakken.

 

Delen van het MKB zijn hard geraakt. Mooi is het om te zien dat begin dit jaar een coalitie van banken, verzekeraars, ministeries en branche organisaties de handen ineen sloegen om het initiatief Geldfit Zakelijk te starten. Door slimme samenwerking tussen publiek en private partijen komen ondernemers met financiële problemen nu vroeg op het vizier en kan men via een centraal loket direct hulp krijgen. 12.000 ondernemers maakte hier inmiddels gebruik van. Vroegsignalering is hiermee op een hoger landelijk niveau gekomen, maar er ligt nog een andere uitdaging.

 

Zo is er een enorme schuldenlast die ontstaan is door COVID die opgelost moet worden. De kleine ondernemers overzien dit niet. Met gebruikmaking van de recent geïntroduceerde WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) kan een faillissement worden voorkomen of een onderneming op een gecontroleerde manier worden afgewikkeld. Van deze oplossing zal gretig gebruik gemaakt gaan worden.

 

Samenwerking is ook hier het sleutel woord. Met andere belanghebbenden uit de markt, waaronder de belastingdienst, moeten de banken de komende periode van economisch herstel een regierol pakken richting deze doelgroep. Geef de levensvatbare bedrijven de tijd en ruimte om te herstellen. Als bank kun je juist nu zo van betekenis zijn door bij te dragen aan nieuw perspectief.

 

Ja, je kijkt bij een (her)financiering naar de cijfers voor de levensvatbaarheid van een bedrijf. Maar laten we daarbij toch vooral de mens en het achterliggend persoonlijk leed niet uit het oog verliezen.

 

Ralph van Dam

Ralph van Dam heeft passie voor ondernemerschap, groei en continuïteit. Hij is (mede)oprichter van verschillende internetstart-ups en scale-ups en kent het klappen van de zweep als het over ondernemen gaat. Tegenwoordig combineert hij het ondernemerschap bewust met een functie in het corporate bedrijfsleven. Zo is hij actief als Business Partner Ondernemerschap bij Centraal Beheer Bedrijven, maar inspireert, adviseert en coacht hij ook ondernemers vanuit zijn eigen onderneming Journey of Enterprises (JOE). Ralph is tevens mede-initiatiefnemer van het non-profit initiatief Geldfit Zakelijk, voor ondernemers in financieel zwaar weer.

Check zijn boek Langs de Afgrond, ‘lessons learned van een ondernemer’ op langsdeafgrond.nl.

Ralph van Dam - 'De persoon achter de ondernemer is de kritische succesfactor voor ieder bedrijf.'

 

Delen

Reacties

Door Klaar Zegers van Onderneem 't op 19-08-2021 om 14:31
Nog niet zo lang geleden keken banken bij financiering eerst naar de vent, dan naar de tent. Maar als het slecht gaat is het dus precies andersom. De menselijke factor blijft sowieso achter als het gaat om alle steunregelingen voor ondernemers rondom Corona. Vanuit ons bedrijf richten wij ons op de allerkleinste ondernemers, de zzp'ers. Die komen in een proces terecht waar ze, als er maar één digitaal vinkje verkeerd wordt gezet, vermalen worden door een gemeentelijk overheidsapparaat. Met onterechte hoge schulden tot gevolg. Het probleem bij deze groep ondernemers is ook nog eens dat ze moeilijk te bereiken zijn. Ze moeten zelf de eerste stap zetten om hulp te vragen. Als de problemen groot zijn, neemt de schaamte echter ook grote vormen aan en trekken deze ondernemers zich terug. Ook dat leed zorgt ervoor dat de problemen vaak nodeloos verergeren. Ja, ik geloof erg in samenwerken, maar dan moeten alle partijen wel hetzelfde doel voor ogen hebben en dat is naar mijn mening altijd de mens redden, en niet het het proces.

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.