Ivo Valkenburg

Verbinder van mensen en mogelijkheden, adviseur & mediator, auteur van boeken & artikelen #transitie

Transilvania Retreat Center

     

23 April 2021 | 14:00 tot 15:15 uur | Chatfire sessie met Satish Kumar

Gratis aanmelding en registratie

 

Voor iedereen die de missie van het New Financial Forum een warm hart toedraagt, om samen te bouwen aan een duurzame, sociale en inclusieve nieuwe economie, dienstbaar aan de samenleving van nu en morgen, is er op vrijdag 23 april 2021 een unieke gelegenheid om collega activators en andere gelijkgestemde mensen te ontmoeten die verlangen naar de transitie van business-as-usual naar business-as-it-could-be. 

 

Op uitnodiging van Willem Vreeswijk is het New Financial Forum erin geslaagd om Satish Kumar bereid te vinden om in gesprek te gaan met de supporters, activators en stimulators van het New Financial Forum over 'Nieuwe Economie". Satish Kumar doorleeft de missie van het New Financial Forum. Als Jain-monnik werd hij geinspireerd door de actie-gerichte houding van Gandhi. Hij besloot het klooster te verruilen voor de wereld. Hij wandelde, zonder geld op zak, van New Dehli naar Moskou, Parijs, Londen en Washington om met regeringsleiders en mensen 'langs de weg' in gesprek te gaan over wereldvrede. Hij werd mede-oprichter van Schumacher College met inmiddels meer dan 9.000 afgestudeerde mensen die wereldwijd inspirerende praktijkvoorbeelden ontwikkelen hoe je anders met economie kunt omgaan, in verbinding van de ziel van mens, natuur en samenleving. Satish Kumar ontmoeten is altijd een feest. Het is altijd een uitwisseling van mens tot mens, zonder verwachtingen of oordelen. Het is voor mij altijd opnieuw een bron van inspiratie die ik iedereen gun die zich betrokken voelt bij vernieuwing van mens en maatschappij.

 

Laat deze kans dan ook niet voorbij gaan en schrijf je kosteloos in voor deelname aan deze chatfire met Satih Kumar.

 

Kijk ernaar uit je vrijdag 23 april ruim een uur online te mogen verwelkomen!

 

 

Ivo Valkenburg - "Steeds meer mensen stellen hun werk en leven in dienst van mens, natuur en samenleving. Samen vormen ze een klein stroompje van menselijke creatiekracht dat wereldwijd steeds meer uitgroeit tot een stevige rivier van vernieuwing en radicale herziening van bestaande structuren. In hun werk kunnen we wellicht een flits opvangen van de diepe realisatie die Kahlil Gibran deelt met de wereld; die tragische schoonheid en rechtvaardigheid van het leven en de goddelijke verzekering dat wij de eeuwigheid bezitten." Bron: Niet gezwicht voor de wereld - Transitie in de voetsporen van Kahlil Gibran (het boek is verkrijgbaar via de New Financial Bookshop of via de lokale boekhandel).

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.