Willem Vreeswijk

Hoofdredacteur VVP/New Financial Forum

New Financial Forum

     

'Ondernemers Vlieger’ uitgereikt aan Bovenberg, Zuidweg en de nieuwe generatie

“Een boek dat iedere ondernemer ter harte zou moeten nemen. Als startend ondernemer in het onderwijs zal ook ik straks steun hebben aan dit boek”, aldus hoogleraar Lans Bovenberg bij de presentatie van het boek Ondernemers Vlieger, het nieuwe boek van Owen de Vries.

 

De boekpresentatie op 10 november in het Visserskot te Breda uitgereikt geleid door Nicole de Vries, ondernemer én de vrouw van Owen. Er werden drie eerste exemplaren uitgereikt. Naast Bovenberg kreeg ook Jacqueline Zuidweg een eerste exemplaar. Zij is oprichter/directeur van Zuidweg & Partners (schuldhulpverlening voor ondernemend Nederland) én Zakenvrouw van het Jaar 2012. Zij is sinds 1994 ondernemer, veelgevraagd spreker, presentator, schrijver en gastdocent. “Het mooie van het boek is dat het niet alleen de zonnige zijde van ondernemerschap belicht, maar ook de schaduwzijde. Juist in tegenspoed is inzicht en het kunnen draaien aan de juiste knoppen essentieel.”

 

Naast educatie (Bovenberg) en ondernemerschap (Zuidweg) werd een derde eerste exemplaar uitgereikt aan Rik Hector, de buurjongen van Owen en Nicole de Vries. Hij staat voor de nieuwe generatie die het puin moet ruimen dat de oudere generaties nalaten.

 

De boekpresentatie maakte duidelijk dat Ondernemers Vlieger ondernemers overzicht, inzicht en houvast biedt om duurzaam te ondernemen. Het maakt helder dat ondernemen vanuit het hart begint en hoe vraag, aanbod, omzet, kosten, winst en proces met elkaar verbonden zijn en zich tot elkaar verhouden. Het is een boek voor beginnende ondernemers, ervaren ondernemers, ondernemers die te kampen hebben met tegenwind, vrouwelijke ondernemers, scholieren en voor iedereen werkzaam in de financiële sector. De kracht van het boek is de simpelheid. De Ondernemers Vlieger verenigt alle aspecten van het ondernemerschap in één model en geeft ondernemers grip in een turbulent maatschappelijk klimaat.

Het boek biedt niet alleen een heldere handleiding om de verschillende facetten van het ondernemen onder de knie te krijgen, tevens interviewt De Vries ervaringsdeskundigen als hoogleraar Josette Dijkhuizen, docent Marijn Mulders, business strateeg Petra Iuliano, onderzoeker Pieter Paul Verheggen, multi-ondernemer Aad Ouborg, veranderadviseur Jaap Boonstra en Urgenda-directeur Marjan Minnesma.

 

“Praktische ondernemerstools voor ondernemers lijkt niet meer dan logisch. Maar waarom is het boek juist ook geschikt voor financieel dienstverleners”, vroeg Nicole zich af. Het boek geeft antwoord. “Het persoonlijk contact tussen ondernemers en de financiële sector is in de afgelopen tien jaar sterk verschraald. Ondernemers en hun ondernemingen zijn door kunstmatige intelligentie bij banken teruggebracht tot een paar cijfers. Ik pleit ervoor dat de financiële sector het verhaal achter de cijfers blijft kennen en goed contact houdt met de mens achter het bedrijf. De financiële sector lijkt zich meer terug te trekken, om kosten en risico’s te verminderen. Maar de functie van deze sector is essentieel, omdat deze belangrijk is voor onze welvaart en welzijn.”

 

Ook vroeg Nicole de Vries hoe duurzaam dit model zal zijn. Er bestaan immers al zoveel ondernemersmodellen. Owen: “Over honderd jaar zijn er in de maatschappij nog steeds ondernemers en ondernemingen. Over honderd jaar draait onze maatschappij nog steeds om vraag en aanbod en om de afstemming tussen die twee. Ook zijn processen nodig om de brug te slaan tussen vraag en aanbod, moet het aanbod voor omzet zorgen en zijn de processen aanleiding voor kosten. De vorm en inhoud van de verlies- en winstrekening verandert ook niet. Er moet ook altijd naar risico’s voor de ondernemer, de onderneming en de omgeving worden gekeken. Kortom, ik ben ervan overtuigd dat met dit model de essentie van ondernemerschap is weergegeven in een eenvoudig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk model. Ook over honderd jaar.”

 

De Vries is ruim tien jaar werkzaam als zelfstandig bedrijfsadviseur. Hij adviseert en begeleidt MKB-ers bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf met accent op mens en duurzaamheid. Daarvoor werkte hij ruim twintig jaar bij ABN Amro als financieel specialist. Eerder schreef hij het boek Heartful Banking dat concreet laat zien wat een bank moet doen om het vertrouwen van de klanten en de maatschappij terug te winnen.

Willem Vreeswijk - Alleen als wij honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in ons leven gebeurt, kunnen we een bijdrage leveren aan een nieuwe financiële wereld.

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.