Ivo Valkenburg

Verbinder van mensen en mogelijkheden, adviseur & mediator, auteur van boeken & artikelen #transitie

Transilvania Retreat Center

     

"Economie gaat steeds vaker over wat het leven echt de moeite waard maakt"

Schotland, IJsland en Nieuw-Zeeland hebben een netwerk opgericht om “welzijn” te gaan meten als het gaat om het economisch succes van het land. In Wales is een Minister van Toekomstige Generaties benoemd. Bhutan is lang niet meer het enige, exotische, voorbeeld om “geluk” te meten als economische factor. De Canadees Yannick Beaudoin, directeur Ontario en Noord-Canada bij de David Suzuki Foundation, schetst een wereldwijde beweging van mensen, organisaties en landen die steeds meer open staan om te gaan handelen vanuit een nieuw paradigma: een economie van welzijn en geluk. “Luister bijvoorbeeld naar de Eerste Minister van Schotland, Nicola Sturgeon, die voorstelt om onder meer de kwaliteit van kinderzorg, geestelijke gezondheid en natuur te gebruiken als meetpunten voor de groei van de economie. Deze nieuwe focus helpt ons om de grootste uitdagingen in de wereld op een nieuwe manier aan te pakken,” aldus Beaudoin die blij is met het verse nieuws dat hij vanuit de David Suzuki Foundation het World Circulair Forum 2020 mag verwelkomen in Canada. “Mijn hele werk staat inmiddels in het teken van de transitie van een nieuwe economie die sociale en ecologische duurzaamheid bevordert.”
 

“Noorwegen is zo arm”

“Wellicht is het mijn achtergrond als aardwetenschapper dat me nu helpt om vanuit een holistisch perspectief naar economie te kijken. Als zee-geoloog kijk je ook vanuit allerlei kanten naar de aarde. We gebruiken principes uit de geografie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde om begrip te krijgen van hoe de aarde werkt en verandert.” Als bevlogen geoloog, en professioneel duiker, gaf Beaudoin tot voor kort leiding aan het wetenschappelijk bureau van het GRID-Arendal instituut in Noorwegen, een samenwerking van het Verenigde Naties Milieu Programma (UNEP) en de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Afrika, ook gevestigd in Noorwegen. “Het gaf me de mogelijkheid om alle uithoeken van de wereld te bezoeken. Van oudsher was ik helemaal niet zo bezig met een holistische kijk op economie. Ik hield van mijn vak als geoloog en wetenschapper. Ik beschouwde mezelf als een zondagskind die overal in de wereld zijn geld mocht verdienen op de meest unieke plekken in de natuur. Een paar sleutelmomenten maakte me wakker in een nieuwe manier van economisch denken. Een daarvan was de ontmoeting met een dorpsoudste op het eiland Fiji. “Ik had het nogal hoog op met mezelf en vertelde de man dat ik namens de Verenigde Naties daar was om zijn gebied te redden, om de armoede te bestrijden. De dorpsoudste reageerde heel vriendelijk en geduldig, maar sprak vastberaden: “Interessant, je woont in Noorwegen, en je komt hier naar de armoede kijken, maar de Noren, die zijn pas echt arm. Jullie hebben het hoogst gemeten gevoel van eenzaamheid in de wereld en een zeer hoog percentage suïcide.” Het was deze man die Beaudoin voor het eerst in zijn leven liet inzien dat armoede niet alleen over geld gaat. “Je kunt met geld superrijk zijn, maar sociaal of geestelijk gezien super arm. Ik had daar vanuit het economisch denken binnen de Verenigde Naties nooit eerder over nagedacht. Ik was gewend om armoede te meten in het aantal dollars per dag. De dorpsoudste op Fiji heeft mijn arrogantie zo subtiel gedragen. Hij opende mijn ogen dat economie over veel meer behoort te gaan dan louter geld en financiën.”


Betekenisvolle economie

“Een liefdesrelatie met een Noorse vrouw, op een toonaangevende positie actief in de groene en holistische economie, opende mijn hart nog veel verder. Mijn diepgaande wetenschappelijke achtergrond en ervaring heeft me best geïndoctrineerd met een mechanistische kijk op de wereld. Stapje voor stapje ontdekte ik voor mezelf een nieuwe dimensie waarin alles met alles blijkt te zijn verbonden. Alle levende wezens op deze planeet zijn met elkaar verbonden. Ik ging me steeds meer verdiepen in de betekenis van economie. Stel je voor … hoe ziet de wereld eruit voorbij het BBP? Hoe terecht is het eigenlijk dat BBP-cijfers de belangrijkste indicator is om te meten hoe goed het met ons gaat? En hoe zouden we het beter kunnen meten?”

Schumacher College


Beaudoin behoort inmiddels tot de meer dan 9.000 alumni-studenten van het Schumacher College, opgericht door Satish Kumar. Hij behaalde daar een Master-graad op het gebied van “Economics for Transition”, mede gefaciliteerd door de Universiteit van Plymouth. “Op een gegeven moment stroomt het bloed waar het niet langer meer kan gaan. Ik ben nog niet zo lang geleden verhuisd van Noorwegen naar Canada om daar voor de David Suzuki Foundation te gaan werken. Ze zochten iemand die door de lens van economische transitie naar de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken kijkt. Vanuit die rol heb ik onder meer de gelegenheid om regelmatig gesprekken te faciliteren met beslissers vanuit de hele wereld. Ik laat doorlopend mijn licht schijnen op het toenemend aantal praktijkvoorbeelden om ons economisch succes op nieuwe manieren te meten. Het is daarbij inspirerend om ook samen te werken met David Suzuki, de Canadese David Attenborough. Een van de vele initiatieven die door Beaudoin met hart en ziel worden gedragen, is de geboorte van Wellbeing Economy Alliance, een wereldwijd platform van mensen, landen en organisaties die zich actief inzetten voor de integratie van een welzijnseconomie. “Je kunt de wereld niet alleen veranderen. We kunnen ons wel afvragen wat onze eigen rol van betekenis is in het grote geheel. Wellbeing Economy Alliance is een schoolvoorbeeld van hoe mensen wereldwijd, iedere vanuit eigen kracht, actief bouwen aan vernieuwing van de economie, en elkaar bekrachtigen in al deze individuele acties.”

 

De stichting New Financial Forum organiseert van 22-26 januari 2020 een unieke Learning Journey naar het Schumacher College. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

 

Ivo Valkenburg - "Steeds meer mensen stellen hun werk en leven in dienst van mens, natuur en samenleving. Samen vormen ze een klein stroompje van menselijke creatiekracht dat wereldwijd steeds meer uitgroeit tot een stevige rivier van vernieuwing en radicale herziening van bestaande structuren. In hun werk kunnen we wellicht een flits opvangen van de diepe realisatie die Kahlil Gibran deelt met de wereld; die tragische schoonheid en rechtvaardigheid van het leven en de goddelijke verzekering dat wij de eeuwigheid bezitten." Bron: Niet gezwicht voor de wereld - Transitie in de voetsporen van Kahlil Gibran (het boek is verkrijgbaar via de New Financial Bookshop of via de lokale boekhandel).

 

Delen

Reacties

Door Bert Rorije van Bert Rorije op 23-08-2019 om 21:50
Ik, of beter gezegd wij durven wel Ivo. Wij zijn de initiatiefnemers van de Scale of Significance. Een instrument dat de intrinsieke waarden van bedrijven zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar maakt en zich uitdrukt in de hoeveelheid liefde die een onderneming heeft.

Uiteindelijk moet de Scale of Significance de balans gaan vervangen.
www.ScaleofSignificance.org
Door Ivo Valkenburg van VALKENBURG bv op 28-08-2019 om 18:27
Beste Bert! Dank je wel. Ja, prachtinitiatief dat natuurlijk volledig past in de geest van dit artikel! Heb jullie initiatief zojuist gedeeld met Yannick Beaudoin!

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.