Ivo Valkenburg

Verbinder van mensen en mogelijkheden, adviseur & mediator, auteur van boeken & artikelen #transitie

Transilvania Retreat Center

     

Geld en dienstverlening. Zo kan het ook! (#welkom!)

Ter bekrachtiging van het Alternative Finance Festival, organiseert het New Financial Forum op zaterdag 15 september 2018 een bijeenkomst in de Ambassade van de Vrije Geest te Amsterdam. 

 

Het event bestaat uit twee delen. Deel 1: Praktijkvoorbeelden (13:30 - 15:00 uur) en deel 2: Boeklancering ‘Geld in de Bijrol’ door Ad Broere met overhandiging van het eerste exemplaar aan George van Houts (15:30 - 17:00 uur). Tussendoor is er gelegenheid om een korte rondwandeling te maken door het museum van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, onlosmakelijk verbonden met Amsterdam en zijn geschiedenis van tolerantie, vrijheid van meningsuiting en drukpers.

 

Deel 1 Praktijkvoorbeelden 

13:30 - 15:00 uur  

 

Het New Financial Forum gelooft in de terugkeer van de mens in de financiële sector en is daarom altijd op zoek naar de niet-gevestigde orde. Naar de visionairs die de crisis wel zagen aankomen. Naar de onderstroom van vernieuwers. Naar de innovators die doen wat anderen nog voor onmogelijk houden. Naar doeners met een ‘het kan wel’ mentaliteit. Onder de vlag van het Alternative Finance Festival presenteert het New Financial Forum tijdens deze bijeenkomst een serie mensen en organisaties die –iedereen op geheel eigen manier- verantwoordelijkheid nemen voor vernieuwing en vitaliteit van de financiële sector. Een warm bad voor iedereen op zoek naar praktijkvoorbeelden hoe het ook anders kan en gebeurt …

 

We zullen minimaal 10 van de meest krachtige praktijkvoorbeelden in Nederland delen. Praktijkvoorbeelden van echte vernieuwing richting een menswaardiger economie. Praktijkvoorbeelden toegankelijk voor het grote publiek met een brede interesse. Wil je bijdragen? Of ken je iemand of een organisatie welk voorbeeld niet mag ontbreken? Laat het weten aan Ivo Valkenburg (per email: ivo@ivovalkenburg.nl). 

 

Deel 2 Boeklancering Geld in de Bijrol door Ad Broere 
(inclusief overhandiging eerste exemplaar aan George van Houts)
15:30 - 17:00 uur


In het vijfde boek van Ad Broere, Geld in de Bijrol, staat centraal hoe het vastgelopen financiële stelsel kan worden vernieuwd om ruimte te geven aan de ontwikkeling van een menswaardiger samenleving. Deze verandering is geen vage utopie, maar pure noodzaak als wij willen dat de aarde aan de huidige en de toekomstige generaties een reële mogelijkheid biedt op welzijn en geluk voor velen. ‘Geld in de bijrol’ is het eerste Nederlandstalige boek waarin heel expliciet de kernoorzaak wordt ontrafeld van waarom dit geldstelsel telkens weer vastloopt. Van oudsher profiteert slechts een relatief kleine groep van de winstmogelijkheden die het financiële stelsel biedt. Verreweg de meeste mensen ondervinden er tot vandaag de dag vooral hinder van. Bovendien genereert het ongelijkheid, groeidwang en periodiek steeds weer optredende crisissen en oorlogen. Dit boek laat zien dat het ook anders kan. Met mens, natuur en samenleving centraal en geld in de bijrol. De toegang is vrij. Er zijn niet meer dan vijftig plaatsen beschikbaar.

 

Er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar. De toegang is vrij. Reserveer nu alvast de datum in je agenda! Praktische informatie over aanmelding voor dit event volgt snel. 

 

Zondag 16 september 2018

 

Op deze dag vindt er een centrale bijeenkomst plaats van het Alternative Finance Festival. Willem Vreeswijk en Ivo Valkenburg verzorgen hiervoor een workshop. Meer informatie tref je hierover aan op de website van het Festival

 

Alternative Finance Festival
 

Het Alternative Finance Festival is het grassroots festival door heel Nederland dat het bestaan viert van financiële alternatieven en iedereen die bezig is met financiële verandering, van burgercoöperaties tot ethisch bankieren, van lokaal geld tot onvoorwaardelijk geven. Op zaterdag 15 september 2018 is het 10 jaar geleden dat de zakenbank uit de VS Lehman Brothers omviel. Het was het begin van de financiële crisis en de reddingsoperatie door de overheid kostte tientallen miljarden. Er zijn enkele maatregelen getroffen, maar de financiële sector is niet wezenlijk veranderd en we zijn vrolijk op weg naar een volgende crisis. Op 14, 15 en 16 september vindt daarom het Alternative Finance Festival plaats om te laten zien dat het niet alleen anders kan en moet, maar dat er al een heleboel alternatieven aan de weg timmeren! Een initiatief dat ook van harte wordt ondersteund door het New Financial Forum. 

 

Ivo Valkenburg - "Steeds meer mensen stellen hun werk en leven in dienst van mens, natuur en samenleving. Samen vormen ze een klein stroompje van menselijke creatiekracht dat wereldwijd steeds meer uitgroeit tot een stevige rivier van vernieuwing en radicale herziening van bestaande structuren. In hun werk kunnen we wellicht een flits opvangen van de diepe realisatie die Kahlil Gibran deelt met de wereld; die tragische schoonheid en rechtvaardigheid van het leven en de goddelijke verzekering dat wij de eeuwigheid bezitten." Bron: Niet gezwicht voor de wereld - Transitie in de voetsporen van Kahlil Gibran (het boek is verkrijgbaar via de New Financial Bookshop of via de lokale boekhandel).

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.