Over de stichting New Financial Forum

Samen werken aan een nieuwe economie

 

Stichting New Financial Forum

Wapendragervlinder 29

3544 DL Utrecht

06-10630149

www.newfinancialforum.nl

Initiatiefnemer/uitvoerder: Willem Vreeswijk

Raad van Toezicht: Mark Boskamp (voorzitter), Dick-Jan Abbringh (secretaris), Carola Wijkamp-Hermsen (penningmeester).

Fiscaal nummer: 854391205

Jaarrekening 2021

 

Missie

 

De stichting New Financial Forum staat voor een nieuwe economie, dienstbaar aan de samenleving. Vanuit de kernwaarden: duurzaam, sociaal, inclusief en verantwoord.  

 

Visie

De financiële sector is de bloedsomloop van de economie. Nu de oude economie niet langer de samenleving gezond houdt, dient de financiële sector een aanjagende rol te vervullen richting een nieuwe economie.

 

Ambitie

De stichting New Financial Forum bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van zowel financieel dienstverleners als innovatieve ondernemers en bedrijven om gezamenlijk die nieuwe economie versneld tot stand te brengen.

 

Dit doen we aan de hand van drie pijlers:  

  • New Financial Inspiration biedt inspirerende praktijkvoorbeelden, visies en ontwikkelingen uit de nieuwe economie door middel van magazines, nieuwsbrieven, events, storytelling, films en dialoogsessies.  
  • New Financial Activators is een netwerk dat vanuit haar sterke wortels in de financiële wereld haar expertise wil inzetten om ondernemers te helpen (verdere) stappen te zetten in de nieuwe economie. 
  • New Financial Academy biedt opleidingen, training en coaching die zelfontwikkeling en nieuw leiderschap stimuleren vanuit hart, hoofd en handen.  

 

Wie zijn we

De stichting New Financial Forum is opgericht in 2014 op initiatief van Willem Vreeswijk. Allianz, Alpina Group, ARAG, a.s.r., Dazure, De Goudse, Nationale Waarborg, Turien & Co., Univé, de Vereende en Welten Groep zijn partners van de stichting. Dankzij hun support komt de missie van de stichting een stuk dichterbij: een nieuwe economie, dienstbaar aan de samenleving.

 

De stichting New Financial Forum heeft sinds de oprichting in 2014 een jaarlijks budget van circa 100.000 euro van donateurs. Daarvoor ontwikkelt de stichting congressen, filmvertoningen, dialoogsessies, workshops, learning journeys, nieuwsbrieven, magazines en worden lezingen gegeven op onder meer universiteiten en hoge scholen en in de financiële sector.

 

De Raad van Toezicht bepaalt jaarlijks het honorarium van de uitvoerder(s).

 

Bij een eventuele opheffing van de stichting New Financial Forum komt een batig liquiditeitssaldo volledig ten goede van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.