Over de stichting New Financial Forum

Samen bouwen aan een nieuwe economie

 

Doel

Vanuit een breed  (inter)nationale netwerk van professionals ‘brandstof’ leveren aan mensen, bedrijven en organisaties om van betekenis te zijn. Kernwaarden: duurzaam, verantwoord, menselijk.

 

Visie

Een betekenisvolle bijdrage leveren aan een duurzame, sociale en inclusieve nieuwe economie, dienstbaar aan de samenleving.

 

Ambitie

Met een groot (inter)nationaal professioneel en veelzijdig netwerk ondersteuning en begeleiding bieden bij onder meer ondernemerschap, leiderschap, organisatiestructuur, waardering en financiën. Daarnaast  bedrijven en mensen inspireren om (vervolg)stappen te maken in de nieuwe economie. 

 

What’s in it for us

Wie deelneemt aan het Forum kan ideeën lanceren en toetsen, kennis en inspiratie opdoen en leren van anderen. Door samen te bouwen aan een nieuwe economie dragen we bij aan een gezonde samenleving voor onszelf en toekomstige generaties. Dit kan alleen met jouw hulp. Bouw mee aan onze nieuwe economie.

 

Wie zijn we

De stichting New Financial Forum is een initiatief van Willem Vreeswijk (tevens hoofdredacteur VVP). Samen met Ivo Valkenburg (New Financial Activators) en Diana Zandbergen (New Financial Academy) geeft hij uitvoering aan de doelstellingen van de stichting. Bestuurders van de stichting zijn: voorzitter Indra Frishert (Dazure)  Faisal Setoe (HDI Global Specialty) en Boudewijn van Uden (a.s.r.). De Raad van Toezicht bestaat uit: Amba Zeggen (Risk & Governance), Robin van Beem (Polis Advocaten) en Douwe Dijkstra.

 

Aegon, Allianz, a.s.r., Dazure, De Goudse, HDI Global Specialty, Lindenhaeghe, Nationale Waarborg, Turien & Co., Univé en Yellowtail zijn partners van de stichting New Financial Forum. Dankzij hun support komt de missie van de stichting een stuk dichterbij: een nieuwe economie, dienstbaar aan de samenleving.

 

www.newfinancialforum.nl

 

Meer informatie:

New Financial Forum: Willem Vreeswijk, willem@newfinancialforum.nl, 06-10630149

New Financial Activators: Ivo Valkenburg, ivo@ivovalkenburg.nl, 06-25110037

New Financial Academy: Diana Zandbergen, mail@dianazandbergen.nl, 06-10949510