New Financial Inspiration, 23 september 2015

Paul de Blot maakte woensdagmiddag 23 september grote indruk op de deelnemers aan de New Financial Inspiration van het New Financial Forum op Nyenrode.

De zaal hing aan de lippen van de 91-jarige De Blot, die niet kwam met een panklare oplossing voor een betere financiële sector. Maar hij gaf wel een aantal principes, die ook financiële dienstverleners heel goed kunnen toepassen. En dat is eigenlijk ook precies wat initiatiefnemer Willem Vreeswijk van New Financial Forum wil bereiken: dat mensen geïnspireerd worden om in relatie met elkaar te werken aan een financiële sector die goed is voor klanten, medewerkers en samenleving.

 

De Blot liet zien dat de economie van nu niets meer te maken heeft met de oorspronkelijke economie. “De economie is aanvankelijk opgezet als ethisch systeem. De bekende econoom Adam Smith bijvoorbeeld was een ethicus. De oude economen hadden het over waarde en kosten. Water is waardevol maar niet kostbaar. Diamant is kostbaar maar waardeloos. De moderne economie gooit waarde en kosten door elkaar. In de moderne economie zijn alle waarden kosten. De waarde van gezondheid bijvoorbeeld wordt vertaald naar een kostenplaatje. En als je ouder wordt, ben je duurder en krijg je minder zorg.”

 

De Blot noemde nog een andere waarde die enorm belangrijk is: vriendschap. “We zijn vergeten dat onze levenskansen worden verhoogd naarmate we meer in samenwerking leven. Vriendschap is de geestelijke band met je naaste omgeving, is wat je in leven houdt.”

 

De Blot is ervan overtuigd dat hij het jappenkamp niet zou hebben overleefd als hij daar geen vrienden had gehad.

Om even de brug te maken naar de financiële sector: een van de redenen waarom de sector in een kwaad daglicht is komen te staan, is juist dat de relatie met de klant of meer nog de mens die de klant is verloren is gegaan. De uitdaging voor de sector is en blijft om die verbinding wel tot stand te brengen.

 

Overigens is De Blot helemaal niet somber over de toekomst van de sector, omdat hij gelooft dat het evenwicht zich vanzelf herstelt. Zoals dat overal gebeurt. Neem de kwestie van de vluchtelingen. “Rijkdom en armoede zijn communicerende vaten. We kunnen nog zulke dijken om onze rijkdom aanleggen, de mensen die in armoede leven breken vroeger of later door die dijken heen.” Dat is precies wat er volgens hem nu gebeurt.

 

De Blot gaf dus geen recept voor een nieuwe financiële sector, maar gaf wel wat voorbeelden uit Indonesië waar het mis gaat. Zo was er een dorp waar de betalingen (een koe, een geit, een kip) op het erf van de burgemeester werden verzameld. Als het erf te vol werd, gaf de burgemeester een feest en kwamen de betalingen dus weer terug naar de mensen. Totdat het erf weer vol was, dan werd er weer een feest gegeven, enzovoort. Maar toen kwam er een bank en raakte het evenwicht verstoord. De mensen moesten nog steeds betalen, maar zagen daar niks meer van terug omdat het geld via de bank bij de burgemeester bleef.