Fred de Jong

Eigenaar

Adviesbureau Fred de Jong

 

Financieel regisseur

De helft van de consumenten heeft behoefte aan één financieel regisseur die over al zijn financiële zaken waakt. Dat is het resultaat van een vraag in het consumentenonderzoek dat ik afgelopen maand heb uitgevoerd voor SparklingCRM en Essenso (Consumentenonderzoek klantgerichtheid intermediairs).

 

Regie betekent onder meer dat je niet alles zelf hoeft uit te voeren. De klant kan bijvoorbeeld zelf verzekeringen afsluiten die door de financieel regisseur zijn geadviseerd. De regisseur kan een klant doorverwijzen naar een specialist, bijvoorbeeld een fiscalist of pensioenadviseur. En bij de aankoop van een huis kan de regisseur de contacten leggen naar de notaris, makelaar en/of energiespecialisten.

 

Maar waar de financieel regisseur vooral van waarde kan zijn, is in het scheppen van orde en overzicht in de financiën van een klant. De afgelopen periode zijn er vele onderzoeken over de financiële gezondheid van Nederlanders geweest. Met als rode draad dat grote groepen burgers zich ernstige zorgen maken over hun financiële situatie en dat er te weinig actie wordt ondernomen om financiële problemen in de toekomst te voorkomen. Overigens geldt dit niet alleen voor consumenten, ook Nederlandse ondernemers hebben vaak onvoldoende inzicht in de eigen financiële toekomst.

De financieel regisseur kan de klant helpen met inzicht en overzicht ten aanzien van de financiën. Dat geeft rust en zekerheid voor de klant en het maakt ook duidelijk welke maatregelen er nog genomen moeten worden. Waarbij de financieel regisseur niet perse een product hoeft te verkopen, ook het advies om preventieve maatregelen te nemen (schuld aflossen, geld opzij zetten, uitgaven inperken etc..) hoort bij de regiefunctie.

 

Een financieel regisseur kan alleen functioneren als hij het vertrouwen geniet van zijn klant. Die klant zal alles met betrekking tot de financiën moeten willen delen met de regisseur. En de regisseur moet zo veel mogelijk willen weten over zijn klant. Veel financieel adviseurs hebben te weinig kennis van hun klanten. De gesloten producten zijn bekend en een deel van de leefsituatie, maar kennis over alle inkomsten en uitgaven, de doelen voor later en de arbeidssituatie zijn in veel gevallen onbekend (Trendonderzoek Klantgerichthe id Intermediair).

 

De financieel regisseur zal als eerste een zo volledig en actueel beeld moeten hebben van de financiële situatie van de klant en zijn gezin.

 

Het goede nieuws is dat de zelfstandige financieel adviseur door de consument het meest wordt vertrouwd als het gaat om persoonlijke financiële gegevens. Durf dus aan je klanten meer informatie te vragen om zodoende een beter klantprofiel te kunnen krijgen. En zorg ook voor een verdienmodel dat niet alleen afhankelijk is van de verkoop van producten.

 

De zelfstandig intermediair als financieel regisseur is een mooi perspectief. Het sluit aan bij de maatschappelijke behoefte aan hulp bij financiën en het voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Het past bij de kernactiviteit van een intermediair en ik durf wel te stellen dat de lokale, klantgerichte intermediair een betere uitgangspositie heeft om door de consument als financieel regisseur te worden gezien dan de adviseur van de bank, verzekeraar of een robot. Onderzoek ondersteunt dit.

 

Wat voor consumenten geldt, zal denk ik ook grotendeels gelden voor ondernemers. Mijn veronderstelling is dat er een grote behoefte is in de BV Nederland naar één financieel regisseur die over al zijn financiële zaken waakt. En omdat de meeste intermediairs hun focus verleggen van particulieren naar zakelijke relaties, biedt dit prachtige kansen voor het intermediair. Dat moet alleen nog even worden onderzocht, dus bij deze de uitnodiging om daarover met mij in gesprek te gaan.

 

CUT!

 

Fred de Jong -

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.