Ted van den Bergh

Stichting Triodos Foundation

Geld om in te wonen

Elk gezin met opgroeiende kinderen doet er goed aan wat geld opzij te zetten om ze te laten leren en studeren. Daarna gaan ze de deur uit en zullen zich normaal gesproken kunnen redden. Voor ouders hield daar zo ongeveer de verantwoordelijkheid op. Nu zie je steeds meer studenten en jongvolwassenen lange tijd bij hun ouders wonen. Twintigers in je huis is het nieuwe normaal.

 

Sociale huurwoningen zijn geen optie voor starters met een inkomen en particulier verhuurde woningen steeds duurder. In Maastricht valt een op de zeven koopwoningen in handen van particuliere verhuurders die daar uiteraard goed geld aan verdienen. In steden als Amsterdam en Utrecht begint het onmogelijk te worden om je als jonge professional te vestigen. Kopen wordt dus populairder en duurder waardoor de markt voor koophuizen nu ook op slot zit.

 

Waarnemingen van hypotheekverstrekkers wijzen op een krappe markt voor koophuizen. Het aantal kredieten aan starters liep ten opzichte van vorig jaar in het eerste kwartaal met 11 procent terug wat bevestigt dat kopers van een eerste huis het al helemaal niet gemakkelijk hebben.

 

De verantwoordelijkheid van ouders is daarom uitgebreid. Je moet als ouder geld achter de hand houden om je kinderen te helpen het eerste huis gefinancierd te krijgen. Dat ligt deels aan de markt, die niet de mogelijkheden biedt die starters nodig hebben, deels aan de strengere eisen waaraan hypotheekverstrekkers moeten voldoen en deels aan het gegeven dat veel jonge mensen alleen nog maar kunnen dromen van een vaste baan met een gegarandeerd inkomen.

 

In de media en de politiek wordt al gesproken over een tweedeling in de samenleving, starters en mensen die eerder een huis hebben weten te bemachtigen.

 

Tot nu heb ik gekeken naar mensen met een redelijke opleiding en dito inkomen, met ouders die het zich kunnen permitteren waar nodig een helpende hand te bieden. Maar als je om wat voor reden dan ook moet rondkomen met een uitkering of een gezinsinkomen van pakweg minder dan 35 of 40.000 euro en überhaupt niet kunt nadenken over een huis kopen, dan heb je pas echt een probleem.

 

Als je kijkt naar de buurten met goedkopere huurwoningen in de grote steden die eerst beschikbaar waren voor deze laatste groep, maar in toenemende mate worden ‘veroverd’ door kopers, dan kun je je gemakkelijk voorstellen dat de werkelijke tweedeling in de samenleving is tussen mensen met de beschikking over geld of inkomen en degenen die dat niet hebben.

 

Aansprekende voorbeelden van partijen die zoeken naar (financiële) oplossingen voor de problemen en uitdagingen op de woningmarkt zijn Vancity een coöperatieve bank in Vancouver en de zogenaamde CLT’s, Community Land Trusts, die je vindt in Angelsaksische landen, maar ook al in Brussel. Vancity, lid van de Global Allience for Banking on Values (www.gabv.org ), werkt als financiële instelling aan alle mogelijk vormen van samenwerking en financiering met lokale communities en individuen. In Vancouver is het goed wonen, maar onvoorstelbaar duur. Denk aan woonlasten ter grootte van 50 procent van je inkomen. Creativiteit is dus geboden. Creatief zijn ook de CLT’s.

 

In de VS en België (zie de film voor een korte uitleg) zijn interessante vormen van een Community Land Trust, waarvan de gemeenschappelijke kenmerken kort samengevat neerkomen op:

 • Nonprofit organisatievorm
 • Gedeeld eigenaarschap
 • Grond blijvend beschikbaar voor daarop gebouwde panden
 • Langdurige betaalbaarheid voor gebruikers
 • Regels tegen winst door speculatie
 • Governance met vertegenwoordiging van alle stakeholders.

 

 

Ook in Nederland is een verkenning gestart van de mogelijkheden van een Community Land Trust en wel in de meest bekende sociale woonvernieuwingswijk van het land, de Bijlmer in Amsterdam. Begint in de Bijlmer de victorie? Niemand weet het nog, maar als je geïnteresseerd bent, volg de ontwikkelingen op www.cltbijlmer.nl waar de komende maanden gepubliceerd zal worden wat een CLT voor Nederland en Nederland voor de CLT te bieden heeft.

 

In geld kun je wonen en we raken er steeds meer aan gewend dat wonen ook geld oplevert. Maar om de jongste generatie een kans te geven om te wonen en verdergaande segregatie te voorkomen is meer creativiteit nodig dan alleen meer woningen bouwen.

Ted van den Bergh -

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.