Louis Bohtlingk

Initiatiefnemer

Care First Innovation Network

   

Care First en een leven zonder geld

Mundo Resink, dank voor het delen van jouw mooie, moedige ervaring: tien maanden leven zonder geld in de wereld van vandaag (2016). Ik zag je deze stap nemen en stond achter je. Ik wist dat jouw ziel deze ervaring zocht en nodig had. Van 1990 tot 1993 leefde ik drie jaar zonder geld als onderdeel van mijn persoonlijke groei en zoektocht die de basis vormde om werkelijk vanuit liefde te handelen naar alles wat er beweegt in onze geldwereld. Zo kwam ik op het inzicht en de praktijk van Care First: dat wij geld dienstbaar laten zijn aan het welzijn van mens en aarde en dat het niet ten koste van dat welzijn gaat (Money First).

 

Ik heb mijn ervaringen met mijn vrienden gedeeld, maar ze niet beschreven. Jij beschrijft wat ik heb meegemaakt. Samen kennen wij de ruimte die ontstaat wanneer geld er even niet is en wij naakt in het leven staan.”

 

Wij hebben een wereld gebouwd, waar geld nodig is om in ons levensonderhoud te voorzien. Wij zijn er zo aan gewend, maar hoeveel problemen kan het ons geven? Hoeveel mensen verdienen geld met werk dat hen niet echt gelukkig maakt? Hoeveel jonge mensen moeten geld verdienen om te overleven, terwijl ze dromen van een leven dat betekenis geeft? Hoeveel mensen zijn zoekende naar de vernieuwing van onze wereld en economie, maar hebben problemen om hun mooie werk gefinancierd te krijgen?


Een tijdelijk leven zonder geld was geen vlucht uit de werkelijkheid. Het was een zoektocht om los te komen van de greep die het geld op ons kan hebben, het zoeken naar een wereld waar we diep van binnen in geloofden, maar die we niet om ons heen zagen.

 

We begonnen onszelf te bevrijden van angst in relatie tot geld en vonden meer liefde en vertrouwen in onze omgang met geld. Daardoor konden wij geld meer als liefde laten stromen in onze transacties, wat werkelijk Care First is. Wij maakten ons even los van de greep die de wereld op ons kan hebben en zijn daarna weer teruggekeerd in het leven dat iedereen kent. Maar er is een ruimte ontstaan die onbetaalbaar is.

 

De stap schept ruimte en kan als een ‘rite of passage‘ worden gezien die iedereen kan maken, ook in een leven met geld. Wij kunnen deze ruimte van binnen maken om dan onze angsten en conditioneringen rond geld aan te zien en de wereld die wij samen hebben opgezet helder te bekijken. In die zin kunnen we onszelf en de wereld om ons heen (het systeem) herbouwen vanuit Care First.

 

In mijn workshop Meeting the Mystery of Money worden deelnemers gesteund op deze innerlijke reis. Het is een transitie voor velen vanuit een diepe angst. Wij komen weer dichterbij onszelf te staan en beseffen dat wij individueel en samen de kracht zijn om een wereld gevormd door hart-intelligentie te bewerkstelligen.

 

Mijn vraag: “Hoe scheppen wij een wereld waar geld zo functioneert dat mensen het werk kunnen doen dat hen in het diepste van hun ziel vervult en waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien?”

 

Ik pleit voor een gezamenlijke aanpak zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen. De beweging van binnen naar buiten is voor mij de beweging van angst naar vertrouwen in onze relatie tot geld en van slachtoffer naar overwinnaar in onze relatie tot onze samenleving met geld.

 

De beweging van buiten naar binnen is voor mij het veranderen van de systemen die ons leven met geld bepalen. Wanneer wij ons leven zo regelen dat er genoeg is voor iedereen en wij gelukkig in ons werk zijn, kan de angst ook wegtrekken. Wanneer wij het heft in handen nemen, stappen wij uit de slachtofferrol. Wij kunnen initiatieven nemen: basisinkomen invoeren, betekenisvol ondernemen en gezonde monetaire en complementaire uitwisselingsystemen scheppen. Dit is aan ons. Wij hoeven op niemand te wachten.

 

Ik heb geen enkele twijfel dat wij dit met z’n allen kunnen verwerkelijken. Ik ken meer dan genoeg mensen die deze innerlijke deur zijn doorgegaan of deze beweging aan het maken zijn. Het is een kwestie van krachtenbundeling om de situatie zo te keren dat de ecnomoie voor ons allemaal werkt. Een balans van persoonlijke en systeemtransformatie. Het gaat om de terugkeer naar het hart en het dienstbaar maken van het aan ons welzijn: Care First.

 

 

Met een team bouwen we aan een platform dat deze krachtbundeling faciliteert, meer informatie: daretocare@carefirstworld.com

 

 

Louis Bohtlingk - Vanuit Care First wil ik de financiële wereld bijstaan om geld werkelijk dienend te laten zijn aan het welzijn van mens en aarde. Vanuit het Care First Innovation Network wil ik een samenwerking stimuleren waar ons hart en denken leidend is en waar wij door diep luisteren en open staan voor elkaar ruimte maken voor wat er van nature wil ontstaan.

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.