Fred de Jong

Eigenaar

Adviesbureau Fred de Jong

 

FINANCIEEL ADVIES VERDIENT BETER

Financieel advies wordt vaak bestempeld als een kostenpost. Recent nog in een publicatie van de Consumentenbond (Onverklaarbaar hoge kosten bij hypotheekwijzigingen, augustus 2017). Ik citeer: "Van alle onderzochte geldverstrekkers stellen RegioBank en SNS het inwinnen van advies het vaakst verplicht, met hoge kosten tot gevolg." Door financieel advies als een kostenpost weg te zetten, bewijst de Consumentenbond haar leden een slechte dienst. Want de waarde van financieel advies wordt daarmee onterecht ontkracht, terwijl financieel advies echt beter verdient.

 

Opbrengst van financieel advies

Elke financieel adviseur zal het eens zijn met de stelling dat financieel advies veel waarde heeft. Gelukkig wordt die stelling ook door verschillende studies ondersteunt. Zoals in een onderzoek van het International Longevity Centre UK  (The Value of financial advice, a research report from ILC-UK, July 2017). Zij concluderen onder meer dat consumenten die advies hebben afgenomen, meer pensioen opbouwen en meer sparen. Onderzoek van Montmarquette & Viennot-Briot uit 2016 (The Gamma factor and the value of financial advice, Montreal) bevestigde eerdere uitkomsten uit 2012 (Econometric models on the value of advice of a financial advisor, Montreal) dat beleggers die advies hebben ingewonnen, betere beslissingen nemen voor hun toekomst. Advies leidt volgens de onderzoekers tot beter financieel gedrag zoals meer spaarzin en meer oog voor lange termijn doelstellingen als pensioen. In dergelijke studies wordt vrijwel altijd naar de beleggingswereld gekeken. Het zou juist interessant zijn om nader te onderzoeken in hoeverre financieel advies een positieve invloed heeft op modale huishoudens met betrekking tot schulden, pensioenopbouw, sparen en risicogedrag.

 

Om de waarde van financieel advies te bepalen, moet niet alleen gekeken worden naar de prijs van advies in verhouding tot de financiële opbrengsten van advies. De prijs van bijvoorbeeld een hypotheekadvies kan 1500 euro zijn, de opbrengst kan zijn dat de geadviseerde klant over de looptijd van de hypotheek enkele duizenden euro’s minder gaat betalen. Maar financieel advies heeft nog een belangrijk ander effect dat financiële waarde vertegenwoordigt. Dat heeft met het gedrag van de klant te maken. Goed financieel advies laat de klant betere beslissingen nemen. Door beter na te denken over de financiën voor later, door risico’s goed te wegen en af te dekken waar nodig, door verantwoord te lenen, etc.

 

Kosten van gebrek aan advies

Ondoordachte en onverantwoorde financiële beslissingen hebben in het verleden tot veel maatschappelijke schade geleid. Veel huishoudens zitten nog steeds of dreigen opnieuw in financieel zwaar weer te komen. De WRR waarschuwde onlangs (Weten is nog geen doen, Den Haag) dat kwetsbare groepen in de samenleving moeite hebben om te voldoen aan de verwachtingen van de overheid qua zelfredzaamheid. Deze groepen zijn juist gebaat bij advies en hulp. De prijs van financieel advies moet ook in relatie worden gezien tot de mate waarin voorkomen wordt dat mensen in financiële problemen komen en dus een beroep doen op de sociale voorzieningen. Als mensen die advies het meest nodig hebben afzien van advies, nemen de maatschappelijke kosten alleen maar toe.

 

Prijs van financieel advies

Financieel advies is maatschappelijk relevant. Goed financieel advies levert klanten uiteindelijk meer geld op en leidt tot betere beslissingen van consumenten en daarmee tot minder maatschappelijke schade. Daarom is het niet juist om te spreken over de kosten van financieel advies. Laten we afspreken dat we het vanaf nu niet meer hebben over de kosten, maar over de prijs en de waarde van financieel advies.

 

Fred de Jong -

 

Delen

Reacties

Door Erna Knipscheer van Lifedesign4u op 24-08-2017 om 13:26
In grote lijnen ben ik het met je eens Fred, in ieder geval als het gaat om een klant zonder de benodigde financiële kennis van zaken. Anderzijds loop ik er als financieel professional geregeld tegen aan dat ik moet betalen voor advies omdat ik anders "in het kader van de zorgplicht of beleid van de instelling" het product niet kan afsluiten. En dat terwijl ik alle documenten en de complete gemotiveerde aanvraag op een dienblaadje aanbiedt voor de adviseur, die vervolgens niet veel meer doet dan de administratieve verwerking ervan. Daar kan wat mij betreft nog wat verbeterd worden...
Door Mark Drabbe van Consumentenbond op 25-08-2017 om 11:01
De Consumentenbond is niet tegen financieel advies bij complexe wijzigingen. In het artikel zeggen we dat “verplicht advies niet altijd verkeerd is. Voor bepaalde aanpassingen aan de hypotheek is de Consumentenbond hier zelfs voorstander van. Het oversluiten van een beleggingsverzekeringshypotheek naar een bankspaarhypotheek moet je bijvoorbeeld echt niet zelf willen doen. De kans op fouten, met mogelijk forse financiële gevolgen is te groot. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van de hypotheek na een echtscheiding.”
Met het artikel beogen wij niet dat consumenten voortaan alles zelf gaan doen, maar dat banken hun hypotheekproducten consumentvriendelijker gaan maken. Daaronder verstaan we een actief en eerlijk risico-opslagenbeleid en een fatsoenlijke berekening van de boeterente bij oversluiten. Banken mogen positief afwijken van de AFM-leidraad, maar in de praktijk zien wij alleen een omgekeerde beweging waarbij banken hun klantvriendelijke(re) rekenmethode hebben omgeruild voor de minimale eisen uit de AFM-leidraad.
Een derde wens is dat banken hun klanten niet voor ieder wissewasje naar een tussenpersoon sturen en/of een redelijk tarief rekenen voor relatief eenvoudige handelingen, zoals het opnieuw vastzetten (afkopen) van de rente of het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek in een annuïteitenhypotheek. Er zijn genoeg consumenten die aangeven in die gevallen geen advies nodig hebben. Hiervoor hoge kosten rekenen kan er zelfs toe leiden dat de consument er dan maar vanaf ziet om een bepaalde noodzakelijke aanpassing te doen. Er zijn overigens ook al enkele geldverstrekkers te vinden die meegaan in deze redenering.
Door Fred de Jong van Adviesbureau Fred de Jong op 25-08-2017 om 14:57
Mijn primaire punt is dat er niet moet worden gesproken over de kosten van advies. Dat suggereert ten onrechte dat advies alleen maar geld kost en dus niets oplevert. Daar moeten we echt vanaf, en daar zou de Consumentenbond op moeten wijzen. Ik ben het eens met de opmerking dat in sommige gevallen bij simpele wijzigingen je niet verplicht zou moeten worden om advies in te winnen, maar wat technisch een simpele wijziging is, kan voor de financieel situatie van een klant grote gevolgen hebben. Dat moet een klant zich wel kunnen realiseren.
Door Pieter van Stratum van Financiële Dienstverleners Brabant op 26-08-2017 om 07:40
Ik deel de gedachtengang dat GOED advies meer is dan alleen het financiële gewin. Dat is natuurlijk meegenomen.
Maar wat is GOED?
Hoe duidelijk zijn we daarin? Dat mis ik in veel uitingen. Niet makkelijk om dat te definiëren. Echter door niet een doelgroep, een doelstelling of alleen een pensioenvraag, hypotheekbedrag, etc centraal te stellen maar de mens centraal te stellen benader je een optimaal advies. Daar mag een goede beloning tegenover staan.

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.