Peter Risseeuw

Periscoop Consult

       

INTEGRITEIT IN BEELD

Het New Financial Forum noemt integriteit als een leidende factor in het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Het imago van de sector is nog steeds niet daverend, dat wordt regelmatig gepeild. Maar valt er ook iets objectiefs over integriteit te zeggen? Deugen financieel adviseurs in den brede niet, of zijn het een paar rotte appels die het mandje verpesten? Bij mijn weten hebben we daar in Nederland geen systematisch zicht op. In de Verenigde Staten hebben ze dat wel, sinds vorig jaar. Onderzoekers van de University of Chicago Booth Business School (dat is de Champions League van het economisch onderzoek) hebben er een interessante paper over geschreven.

 

Op basis van openbare registers en transparantie-eisen die aan adviseurs gesteld worden, hebben ze het ‘malversatiedossier’ van 65.000 financieel adviseurs gereconstrueerd – ongeveer tien procent van alle financieel adviseurs in de Verenigde Staten. Malversatie kan van alles behelzen, onvolwaardige advisering, fraude, etc. De onderzoekers gaan uit van een streng criterium: er moet echt een zaak geweest zijn, uitmondend in een veroordeling of een schikking. De gegevens bieden geen uitsluitsel of een en ander terug te voeren valt op kwaadwillendheid of op incompetentie. Voor gedupeerden maakt dat ook niet veel uit natuurlijk.

 

De conclusies wijzen er op, dat een gebrek aan integriteit meer met rotte appels te maken heeft dan met een sectorbreed probleem. Eén op de veertien (7,3 procent) van de adviseurs heeft een straf of schikking op zijn of haar conto. Deze adviseurs zijn werkzaam bij een relatief klein aantal (waaronder een paar zeer grote) kantoren. Wangedrag is persistent: wie eenmaal in de fout is gegaan, heeft een vijf keer zo grote kans om dat later weer te doen als een adviseur met een schoon dossier. Er is sprake van reinigend vermogen op het niveau van werkgevers: ongeveer de helft van de overtreders wordt er uit geknikkerd.

 

Dat reinigend vermogen werkt niet sectoraal door: de helft van de ontslagen adviseurs wordt elders weer aangenomen, vaak bij kantoren waar ook al anderen met een besmet verleden werken. Er bestaat zoiets als een niet-integere bedrijfscultuur: bij kantoren waar de leidinggevenden zelf ooit in de fout zijn gegaan, is de kans dat het personeel ook in de fout gaat twee keer zo groot als bij kantoren met leidinggevenden met een schoon verleden.

 

Dankzij deze mechanismen ontstaan er advieskantoren, die – zoals de onderzoekers schrijven – zich 'specialiseren' in malversaties. Dit is geen random proces, dat kan worden afgeleid uit de regionale spreiding van deze kantoren: ze zijn vooral te vinden regio’s met relatief veel kwetsbare groepen (ouderen, laaggeschoolden) of juist regio’s met relatief veel hoge inkomens. De onderzoekers suggereren dat dergelijke regio’s aantrekkelijke jachtgebieden voor kwaadwillende adviseurs zijn.

 

Dat is het beeld in de VS. Het is geruststellend – en niet verrassend – dat het relatief aantal kwaadwillenden niet groot is. Het is verontrustend dat deze partijen actief kunnen blijven, en in donkere hoekjes van de markt hun praktijken kunnen blijven uitoefenen. Dat laatste moet de hele sector zich aantrekken: de rotte appels geven de hele mand een kwalijke lucht. Meer transparantie en een sterker zelfreinigend vermogen zouden wonderen kunnen doen.

 

Nederland is Amerika niet: ons land is klein, en het ons-kent-ons gehalte is hoog. Toch ben ik benieuwd hoe de verhoudingen hier liggen: welke onderzoeker pakt de handschoen op?

Peter Risseeuw -

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.