Fred de Jong

Eigenaar

Adviesbureau Fred de Jong

 

Zelfredzaamheid

Van consumenten wordt verwacht dat zij steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen. Eerst sparen voordat je een huis koopt, zelf je studie betalen, zo lang mogelijk thuis wonen als je zorg nodig hebt en misschien wel een eigen pensioenpotje waar je zelf over kunt beschikken. Voor de financieel adviseur een uitgelezen mogelijkheid om klanten te helpen financieel zelfredzamer te worden.

 

Enkele weken terug organiseerde ik een seminar waar ook APG, de pensioenuitvoerder, sprak over dit thema. Zij zien in het verlengde van pensioen ook de behoefte aan aandacht voor een meer integrale benadering van financieel advies. Ook het Nibud heeft al eens aangegeven dat een integrale benadering van financiële vraagstukken de beste weg is naar financiële rust. Zelf ben ik ook overtuigd van het nut van integraal advies voor de consument (en de MKB-er). Maar ik zie integraal advies ook als een perfect business model voor het onafhankelijke intermediair om zich te kunnen onderscheiden en meer waarde te kunnen toevoegen. Ik hoef u denk ik niet uit te leggen dat de beloning, in welke vorm dan ook, een afspiegeling is van de waarde die een ondernemer toevoegt.

 

Integraal advies is in de basis heel simpel. De adviseur behartigt de financiële belangen van de klant zo breed mogelijk, nu en in de toekomst. Hij richt zich op uitgaven, inkomsten, bezittingen en schulden. In alle levensfases en bij alle life events. En de adviseur staat de klant bij met alle vraagstukken rond verzekeren, financieren, beleggen, vermogensopbouw etc.. Dus niet alleen de complexe vraagstukken, maar ook het regelen van een relatief eenvoudige schadeverzekering. En door ook te kijken naar het uitgavenpatroon van klanten, kan de adviseur vroegtijdig bijsturen om doelen die gesteld zijn te kunnen realiseren en om te voldoen aan de eisen die vanuit de overheid aan financiële zelfredzaamheid worden gesteld.

 

Maar financiële zelfredzaamheid is niet alleen belangrijk vanuit maatschappelijk oogpunt. Het is ook een duurzaam verdienmodel. De onafhankelijke adviseur is de enige partij die een klant over al deze financiële vraagstukken kan adviseren, zonder daarbij gehouden te zijn aan één leverancier. De onafhankelijk adviseur is over het algemeen ook veel breder opgeleid dan een verkoper bij een bank of verzekeraar. En als je in staat bent om een klant integraal te adviseren, zal dit een klant voor het leven zijn. Omdat een klant niet zal kiezen voor meer dan één vertrouwenspersoon waar hij alle financiële vragen aan toevertrouwt en waar hij zo’n intieme relatie mee opbouwt.

 

Het klinkt dus simpel, ga voor integraal advies. Maar in de praktijk zal je je business model moeten aanpassen. Heb je alle deskundigheid in huis of moet je samenwerken met anderen om een totaaladvies te kunnen geven? Beschik je over instrumenten om naar de uitgavenkant van een klant te kunnen kijken? Kan de serviceprovider waarmee je samenwerkt jouw manier van werken faciliteren? Beschikken jouw medewerkers over de vaardigheden om integraal te adviseren? Past je verdienmodel bij integraal advies? Hoe overtuig je klanten van jouw toegevoegde waarde en wat zijn ze bereid daarvoor te betalen?

 

Alles begint met een visie. Beschrijf voor jezelf eens op welke manier jij jouw klanten het beste kunt helpen om financiële rust te vinden en (financieel) gelukkig te zijn. Vanuit jouw visie over wat jij met jouw klanten wilt bereiken, ga je dan aan de slag met je business model. De behoefte van klanten is er en zal naar mijn verwachting de komende jaren sterk groeien. De overheid koerst steeds meer aan op zelfredzaamheid. Het zou voor de consument en de financieel adviseur een zegen zijn als de handschoen van integraal advies wordt opgepakt. En ik denk dat de toezichthouders u dan ook dankbaar zijn.

Fred de Jong -

 

Delen

Reacties

Door Thera van Osch van OQ Consulting BV op 25-04-2017 om 10:12
Hi Fred,
Lijkt me een prima benadering, maar ik wil er nog iets aan toevoegen. Zelfredzaamheid betekent ook dat een steeds groter deel van de onbetaalde zorgarbeid naar de burgers wordt toegeschoven. Vrouwen doen circa tweederde van de onbetaalde arbeid. Als gevolg hiervan ontstaat genderongelijkheid in toegang tot werk, inkomen, promotie, pensioenrechten, etc. Het is daarom belangrijk dat een integrale adviseur ook de kosten en de verdeling van de onbetaalde zorgarbeid meeneemt in het advies. Bijvoorbeeld als de situatie je dwingt om betaalde arbeid om te zetten in onbetaalde arbeid heb je inkomensderving en transactiekosten op korte en lange termijn. Nu worden die kosten nog steeds merendeels door vrouwen gedragen. Dat is onrechtvaardig, unfair, en inefficiënt. Een integraal adviseur zou dus ook gender-expertise moeten hebben om deze aspecten in het advies mee te nemen.
Door Philip Helmer van Stichting Financieel Paspoort op 14-05-2017 om 13:34
De observaties en conclusies van Fred de Jong kunnen wij zonder meer onderschrijven, waarbij de Stichting Financieel Paspoort dit integrale model kan completeren door die burger ook een passend gereedschap te bieden.

De burger kan met Financieel Paspoort al zijn/haar financiele gegevens automatisch verzamelen uit de diverse digitale bronnen en deze gegevens inbrengen in het adviesproces. Hierdoor kan de adviseur zich concentreren op het advies en hoeft niet eerst de boekhouding te doen. Dat bespaart tijd en geld, verlaagt daarmee de drempel tot goed financieel advies. Een win-win-situatie.

Philip Helmer
Voorzitter Stichting Financieel Paspoort

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.