Hans Ludo van Mierlo

Oud-bankier, publicist en de geestelijke vader van de bankierseed

Publicist

Een bonus past wel degelijk bij dit soort werk

Een bonus past niet bij dit soort werk’, zegt bestuursvoorzitter Maurice Oostendorp  van SNS Bank in een uitgebreid interview in de Telegraaf van 2 juli. ‘Er zit een tegenstrijdig belang in het extra belonen van medewerkers voor het behalen van financiële doelstellingen die niet aanwijsbaar in het belang van de klant zijn.’ De tweede bewering is juist, de eerste niet. 

Een bonus voor bankiers en andere bestuurders en hun medewerkers kan wel degelijk op zijn plaats zijn als hij niet enkel op financiële criteria is gebaseerd. Er is niks tegen een bonus  als de criteria daarvoor breed genoeg zijn en de omvang van de te behalen bonus vooraf bij iedereen bekend is  en door iedereen begrepen kan worden.

Als de criteria voor de bonussen gaan over duurzaamheid, klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, kwaliteit, communicatie, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid, ethisch handelen én natuurlijk ook over financiële gezondheid zullen medewerkers, klanten en andere betrokkenen er graag actief aan meewerken dat de betreffende bestuurders hun bonus ook echt behalen.  

Hans Ludo van Mierlo -

 

Delen

Reacties

Door Pieter van Stratum van Financiële Dienstverleners Brabant op 06-07-2016 om 19:41
bonus is een gebrek aan goed management enerzijds en werknemers met verantwoordelijkheidsgevoel anderzijds. Het aannamebeleid van werknemers is de uitdaging. selecteer op juiste attitude en geef een goed vast salaris

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.