Ewald Bary

Ewald Bary

 

Blijvend boeiend

Wat een turbulent en tegelijkertijd leerzaam jaar was 2020. We moesten onszelf zo’n beetje opnieuw uitvinden: er kwamen nieuwe technologische mogelijkheden, online leren raakte ingeburgerd en we werkten voornamelijk thuis. Onze klantenkring, financieel professionals, hadden het vaak drukker dan ooit met hypotheekaanvragen en -ophogingen voor verbouwing en verduurzaming.

 

Het ‘nieuwe normaal’ van 2020 gaf meteen een inkijkje in de toekomst. Dankzij de technologie is er niet alleen meer tijd over, we kunnen onze werktijd flexibeler indelen. Mensen kiezen ook zelf hun momenten om te leren, we zijn niet meer gebonden aan een vast tijdstip in een klaslokaal. De overheid vindt dit hét moment voor scholing en heeft project NL Leert Door geïntroduceerd. Werknemers, flexwerkers en zelfstandigen kunnen zo gratis een online opleidingstraject volgen. Het idee is dat Nederlanders zich blijven ontwikkelen, ongeacht of ze hun werk in coronatijd zijn kwijtgeraakt, en zo interessant blijven voor de veranderende arbeidsmarkt.

 

Er wordt massaal gebruik gemaakt van NL Leert Door. Het potje waarmee wij een assortiment opleidingen in het kader van het project mochten aanbieden, was de eerste twee weken van december al leeg. We hadden dat absoluut niet verwacht, dachten dat het even zou duren voordat de bodem van het budget in zicht kwam, maar kennelijk staan mensen te springen om hun extra tijd nuttig te besteden. Enerzijds heeft dat te maken met de genoemde flexibiliteit, maar het wijst tevens op een andere werkhouding. Waar voorheen een baan voor het leven gebruikelijk was en secundaire arbeidsvoorwaarden als een auto van de zaak en een dertiende maand alle aandacht kregen, kijken werknemers nu ook zeer specifiek naar doorgroeimogelijkheden en scholing. Jongere generaties zijn al volledig thuis in projectmatig werken en alle vereisten die daarbij komen kijken. En werkgevers faciliteren maar wat graag in de behoefte aan ontwikkeling, want het zorgt ervoor dat talent zich kan ontplooien, werknemers meegroeien met veranderingen en het bedrijf op zijn beurt boeiend blijft voor medewerkers.  

 

Het begrip education permanente, ofwel een leven lang leren om zo mee te kunnen deinen op alle golven, krijgt daarmee een concrete invulling. De professional van nu wil voorbereid zijn op eventuele veranderingen. Dat is ook nodig. Automatisering, digitalisering en robotisering veranderen het speelveld al jaren, in een steeds hoger tempo. Onderzoekers voorspellen dat de helft van de banen binnen afzienbare tijd kan worden geautomatiseerd, maar de mens is wendbaar en weet zich steeds aan te passen. Dat gaat overigens verder dan vak gerelateerde scholing. Naast digitalisering en automatisering zien we namelijk nog andere trends ontstaan, zoals zorg in eigen kring, meer tijd voor elkaar, een grotere eigen verantwoordelijkheid en flexibelere werkuren, waarvan we dus dit jaar al een voorproefje kregen. In die zin betekent permanente educatie dus permanente ontwikkeling. Je zorgt ervoor dat je economisch én maatschappelijk boeiend blijft.

 

De behoefte aan persoonlijke ontwikkeling zien we terug in de keuze uit ons assortiment voor NL Leert Door. Trainingen als Time Management, Persoonlijk Leiderschap en Harvard-onderhandelen zijn populair. De eerstgenoemde komt van pas bij het vinden van een balans tussen werk, partner en gezin, zorg en huishouden en Persoonlijk Leiderschap ondersteunt bij het invulling geven aan werk en het dragen van meer verantwoordelijkheid. Harvard-onderhandelen leert deelnemers vanuit het perspectief van de ander redeneren, wat zowel thuis als op het werk zeer welkom is. Het past ook weer bij Nieuwe Werken: meer flexibiliteit en meer eigenaarschap van werk.

 

Wat betekent dit alles nu voor onze doelgroep, financieel professionals? Er zal onmiskenbaar nog veel meer worden geautomatiseerd. Een bepaalde groep verzekeraars kiest ook voor die weg, terwijl anderen juist het lokaal adviseurschap koesteren. Maar het ontstaan van een samenleving waarin werk en privé continu door elkaar lopen, maakt de behoefte aan persoonlijk advies hoe dan ook groter. Sec financiële gegevens van klanten verdwijnen in een systeem, die zijn op zich niet zo boeiend, maar de klantgesprekken over het leven, over wensen en mogelijkheden blijven overeind. De financieel professional die zich op dat vlak blijft ontwikkelen, kan nog heel lang vooruit.

Ewald Bary - Het nieuwe ondernemen vraagt om duurzame en complete ontwikkeling.

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.