Alexander Koene

Founder BR-ND People

BR-ND

     

De basis van een aantrekkelijk merk

Kunnen betekenisvolle merken bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van onze maatschappij? Wij geloven van wel. Daarom schreven we een whitepaper over de transformatie van organisaties en hun merken, die ook in de financiële sector hard nodig is. We leggen uit hoe onderbewuste menselijke belangen kunnen zorgen voor betekenisvolle verbinding, geluk en gedragsverandering. We gaan in hoe de UN SDG’s kunnen bijdragen aan impact, purpose van organisaties en zelfs aan merk-activisme. En tot slot stellen we een praktisch proces voor hoe een impact-strategie niet alleen top-down, maar ook bottom-up het beste kan worden ontwikkeld en geactiveerd.

 

We zien de opkomst van steeds meer organisaties die inspelen op de enorme uitdagingen van deze tijd. Als maatschappij zitten we midden in de overgang naar het postkapitalisme van de 21e eeuw. Een nieuw tijdperk waarin we wegbewegen van individualisme, concurrentie en consumentisme. Een nieuwe tijd waarin samenwerking, empathie en menselijke waarde een belangrijke plek gaan krijgen. Wat dit precies voor organisaties gaat betekenen, is nog niet helemaal duidelijk en daarom worstelen veel leiders, ook in de financiële sector, met het loslaten van de bedrijfsmatige uitgangspunten van weleer. In het whitepaper “Aan de basis van een aantrekkelijk merk staat een positieve cultuur” gaan we dieper in hoe vorm te geven aan deze transformatie.  

 

De vorige eeuw heeft het aandeelhouderskapitalisme in de Westerse wereld veel welvaart gebracht. Maar de roofbouw op onze natuurlijke omgeving en de exploitatie van menselijke arbeid heeft dusdanige vormen aangenomen dat menigeen, zowel aan de linker- en rechterzijde van het politieke spectrum, inmiddels inziet dat het echt anders moet. De noodzaak van deze reset is echter helaas niet voldoende om mensen en organisaties vanzelf massaal in beweging te brengen. De Covid-19 pandemie en de quarantaine-maatregelen van 2020 dragen versneld bij aan bewustwording dat zaken als gezondheid, sociale verbinding en gelijke kansen voor iedereen, aan de basis moeten staan van een bloeiende samenleving. Deze uitdagende periode stimuleert de brede reflectie over de noodzaak van zo’n nieuw systeem. 

 

Om de transformatie teweeg te brengen, gaan we terug naar de basis van ons bestaan: ons mens zijn. Daarom leggen we in het whitepaper uit hoe het menselijke brein werkt en hoe het activeren van onbewuste en intuïtieve belangen kan zorgen voor gedragsverandering. De wetenschappelijke methode 23plusone kan helpen met het inzichtelijk maken van de emotieve dynamiek en belangen van individuen, teams en organisaties met hun cultuur en merken.

 

Verder gaan we in op de opkomst van het ‘purpose-denken’, en hoe dit de komende jaren steeds verder zal doorontwikkelen naar ‘merk-activisme’. Meer en meer organisaties, zowel commercieel als niet-commercieel,  gaan sturen op maatschappelijke, economische en ecologische hervormingen. Een fijn praktisch instrument hierbij zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). 

 

Tot slot gaan we in op een praktisch proces om met zoveel mogelijk mensen uit de eigen organisatie, maar ook leveranciers, partners en klanten, inzichtelijk te maken en te ontdekken wat nu echt de moeite waard is om je voor in te zetten. Met als bijkomend voordeel dat het activeren en bijdragen daarvan tot aantrekkelijkheid bij velen gaat leiden. 

 

We nodigen je uit het whitepaper te lezen over hoe betekenisvolle organisaties met cultuur-gedreven merken kunnen bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van de 21e eeuw. En daarna vooral aan ons te laten weten wat je ervan vindt!

 

Dr. Kim Cramer & Alexander Koene

BR-ND People

 

Link naar het whitepaper

 

 

Alexander Koene - ‘Gelukkige mensen op een gezonde planeet is waar ik voor ga. Ik zie als uitdagingen van onze tijd sociale onrechtvaardigheid en klimaatverandering. We moeten samenwerken met mensen, maar ook met de zon, wind, bomen, dieren en zeeën om dit op te lossen. Ik probeer leiders te inspireren en te helpen om een nieuw soort realiteit in de 21e eeuw te creëren. Mijn loopbaan begon ooit bij commerciële wereldspelers als Mars, BAT en P&G. Nu ben ik blij dat ik organisaties kan helpen met het versterken van positieve sociale en ecologische impact.’ Met BR-ND People en 23plusone Friends probeert Alexander individuen, teams en organisaties happy te maken en met elkaar te verbinden. Mensen zijn de basis van positieve cultuur en aantrekkelijke merken. Ik geloof dat zulke merken helpen bij het oplossen van de uitdagingen van onze wereld. Daarom is BR-ND People ook gecertificeerd als B-Corp. Sinds 2006 doet Alexander onderzoek naar positieve psychologie en algoritmen in relatie tot branding, organisatiestrategie en geluk. Dit is de basis van 23plusone dat we ook wereldwijd delen via 23plusone Friends. Alexander woont met zijn kinderen in het centrum van Amsterdam. Is hij niet aan het werk, dan is hij aan het sporten, zeilt hij over op de oceanen, glijdt over de sneeuw, of verstopt hij zich op een tropisch eiland. Misschien alleen maar in zijn dromen!

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.